Hva er et kryssord?

Et kryssord er et alfabetisk puslespill hvor du skal fylle ut de tomme feltene med de riktige ordene. Disse ordene bestemmes vanligvis fra to kolonner med nummererte nøkkelord, det ene er et horisontalt ord, og det andre er et vertikalt ord, og tallene holdes i diagramboksen i begynnelsen av ordet. Nøkkelord kan også noteres i selve diagrammet.

Navnet kryssord er avledet fra ord som krysser hverandre, så den samme bokstaven finnes i både horisontale og vertikale ord. Det er utviklet flere varianter fra den rene kryssordformen. I bildekryssord er noen stikkord erstattet med bilder I temakryssord er mange stikkord og svar hentet fra samme fagområde.

Allerede på 1800-tallet fantes det enkle kryssord i Storbritannia. I 1913 ble det første moderne kryssordet trykket i USA, og på 1920-tallet var slike verk veldig populære i amerikanske aviser og magasiner. Rundt 1925 kom de til Norge herfra via England.