Hva er husdyr i kryssord?

Vi fant 680 synonymer til ordet husdyr. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til husdyr2 bokstaver
fe
ku
so
su
sy
øk
husdyr3 bokstaver
and
bie
due
dyr
får
gås
jak
kid
kje
kre
kyr
lam
mau
mis
mus
nrf
nuv
pus
pys
sau
sus
tyr
vær
yak
øyk
husdyr4 bokstaver
asen
bier
bufe
bukk
duer
esel
fisk
fole
fugl
fuks
føll
galt
gamp
gaur
geit
gris
gylt
hane
hann
hero
hest
hone
hund
høne
høns
jelk
kalv
katt
Kidd
kuer
kveg
lama
manx
merr
mons
naut
nuve
okse
paho
puli
rein
råer
råne
sebu
soer
stut
suer
suse
svin
syte
søye
teve
tosa
urfe
valp
zebu
husdyr5 bokstaver
bekre
bison
blakk
boazo
eland
ender
esler
fenad
foler
galte
gasse
gayal
Gimre
gjelk
gjess
gjøfe
gylte
hoppe
hotot
husky
hvalp
høner
kamel
kanin
katte
kolle
korat
kusse
kvige
livfe
meute
mynde
okser
ponni
ponny
poule
purke
puser
pusur
racer
reser
rotte
råner
saola
sauer
smale
småfe
sugge
sytes
søyer
tamfe
tamku
tikke
tikse
tispe
tobbe
tulle
tuppe
tyrer
ungfe
åring
årsku
økoku
husdyr6 bokstaver
alelam
andrik
angora
araber
asener
avlsku
basset
beagle
bekrer
bengal
bikkje
braffe
brudfe
buhund
bukker
buskap
bøffel
bøfler
collie
dragku
drever
dunker
dyping
dølafe
dølefe
europe
fjærfe
fjørfe
frumse
fugler
galter
gamper
gangar
ganger
gasser
geiter
gimmer
griser
hamnfe
hester
hingst
hopper
hornfe
hovdyr
hunder
husdyr
inneku
jelker
kalkun
kalver
katter
kelpie
kjette
kolles
kviger
lamaer
leiefe
leieku
lottku
merino
meuter
muldyr
nrf-ku
ocicat
perser
picard
puddel
pudler
pulard
purker
purkes
påfugl
rasefe
reinku
rovdyr
saulam
setter
sjødyr
smaler
småkre
sokoke
sphynx
stayer
storfe
stuter
støver
tamdue
tamdyr
tamsau
tidung
tikker
tobber
traver
ulldyr
ullsau
ungsau
vallak
valper
vovvov
årslam
husdyr7 bokstaver
andkall
angelfe
arabere
avlsdyr
avlskyr
bikkjer
blakken
bobtail
brevdue
bulldog
burhøns
Collier
dalasau
drevere
dråttku
dyreart
elander
elghund
folunge
geitkje
gjøkalv
graokse
hamster
hanndyr
hanngås
hunndyr
huskatt
jakokse
kameler
kaniner
killing
kjøttfe
klovdyr
kopplam
kreatur
krøtter
kuflokk
kylling
lamunge
landdyr
marsvin
mastiff
melkefe
melkeku
mulesel
nattdyr
nybærku
oksedyr
pakkdyr
pelsdyr
pelslam
pelssau
persere
pointer
ponnier
poulard
pusunge
ragdoll
ridedyr
rosebie
samojed
saubukk
seterku
settere
smågris
småkveg
spekalv
spelsau
spælsau
støvere
Særimne
tamgaur
tamgris
tamhund
tamhøne
tamhøns
tamkatt
tamkveg
tamrein
tamsvin
terrier
undulat
ungfole
ungføll
unghøne
ungmerr
ungnaut
ungokse
ungstut
vikunja
årsføll
årskalv
årsvalp
husdyr8 bokstaver
anderase
andæring
antilope
artsener
aseninne
avlsgris
avlsokse
beitedyr
bukkekje
burmeser
burmilla
damehund
deggelam
dromedar
eselføll
fetesvin
filmhund
fjording
fjorføll
foleunge
folunger
fårehann
fårehund
følgjing
følhoppe
garfield
greyster
grisunge
gårdsdyr
hanngris
hannhund
hannkatt
hestedyr
hornkveg
hunnhest
hunnhund
hunnkatt
jakthund
kamphund
kattedyr
kattepus
kattunge
kjetling
kjæledyr
klauvdyr
kløvhund
koppelam
koppgris
labrador
lastedyr
lederdyr
leiekveg
melkedyr
melkekyr
nrf-kalv
nrf-okse
nyttedyr
oksetapp
papegøye
pashmina
pattedyr
perserer
pointere
poularde
premieku
pusekatt
pusunger
rasekatt
rasekveg
raukolle
reinkalv
reinsdyr
ridehest
rosebier
rødkolle
sauehund
seterkyr
Showshoe
siameser
Siberian
sjefsdyr
skogkatt
spedgris
spedkalv
spikeren
sporhund
springer
stashest
stohoppe
stutkalv
sugekalv
sugevalp
terriere
trekkdyr
ullsauer
ungfoler
unghoppe
ungsauer
ørkendyr
husdyr9 bokstaver
andestegg
antiloper
avlshoppe
avlsokser
aylesbury
besetning
brukshest
brukshund
chihuahua
dalasauer
fjellgeit
foleunger
følgeokse
føllhoppe
geitebarn
geitebukk
gimmerlam
gjøkalver
grisunger
hesterase
Himalayan
Himalayen
hoppeføll
hunderase
hundevalp
høgoddser
høyoddser
kamelføll
kastekalv
kattunger
kjørerein
kjøttokse
kreaturer
kultegris
kvigekalv
lyngshest
melkefeer
melkegeit
melkekuer
melkekveg
merinosau
musejeger
odelsgamp
okseknabb
pattegris
pekineser
peterbald
rask hest
reinsbukk
retriever
saueavkom
saueflokk
seterkuer
siamesere
sibirkatt
skipskatt
skjothest
spekalver
spelsauer
springere
spælsauer
stallkatt
stutekalv
Sæhrimnir
Tervueren
trønderfe
trønderku
unggriser
unghopper
ungmerrer
uteganger
varmblods
villagris
vinterlam
vorsteher
yorkshire
årskalver
årsvalper
ørkenskip
husdyr10 bokstaver
andalusier
angorakatt
avlsgriser
ayrshirefe
ayrshireku
bengalkatt
bjellebukk
blindehund
borkefoler
dalmatiner
devonshire
dromedarer
drøvtygger
dverghotot
dyrekalver
eselhingst
fårehunder
gallowayfe
galopphest
gjeterhund
grisepurke
guernseyfe
hanngriser
hellig dyr
hunnbikkje
høflig dyr
jaktbikkje
jakthunder
kafferokse
kanarifugl
lavinehund
liten hest
mjølkegeit
musefanger
politihund
premieokse
puddelvalp
pukkelokse
rasekatter
reinkalver
reinsdyrku
retrievere
ridehingst
skrellhest
spedgriser
spedkalver
sporhunder
storpuddel
stutkalver
sugekalver
sugevalper
svart katt
telemarkfe
trønderkyr
ullent dyr
vaktbikkje
vannbøffel
welshponni
ørkenrotte
husdyr11 bokstaver
akvariefisk
arbeidsgamp
arbeidshest
bullmastiff
dalmatinere
drøvtyggere
dvergpuddel
Fesjåtevler
fetthalesau
gammelt dyr
groningerfe
hanekylling
hingstefole
hundekobbel
hundevalper
hyperstayer
islandshest
jaktbikkjer
kastekalver
koppegriser
kvigekalver
lincoln sau
logrebikkje
negrettisau
nordlandsfe
nordlandsku
okseknabber
pattegriser
pekingesere
puddelhvalp
rovpattedyr
russisk blå
stellingsfe
stellingsku
stjernegris
stutekalver
telemarksfe
telemarksku
tidungsstut
trønderokse
tvillinglam
utgangersau
vaktbikkjer
vestlandsfe
wachtelhund
husdyr12 bokstaver
angorakatter
baktriakamel
bordercollie
cornwallsvin
dyr på vidda
eselhingster
frilandsgris
geitekilling
haldenstøver
hanekjukling
havana brown
herefordokse
hingstefoler
kalvskotning
kjempepuddel
kjøttfeokser
landpattedyr
mellompuddel
puddelvalper
redningshund
traverhingst
vognmannsøyk
vorstehhvalp
welshterrier
ørkenvandrer
husdyr13 bokstaver
arbeidsgamper
devonshiresau
gordonsettere
grønlandshund
halvblodshest
hanekyllinger
kaldblodshest
militærhunder
norsk rødt fe
presidenthund
puddelhvalper
raudkollekalv
sauebesetning
stjernegriser
telemarksgeit
varmblodshest
wachtelhunder
Yorkshiresvin
ørkenens skip
husdyr14 bokstaver
fantomets hest
far til kalven
geitekillinger
melkeprodusent
Norsk Raudt Fe
norsk skogkatt
redningshunder
husdyr17 bokstaver
årsgammelt husdyr
husdyr18 bokstaver
amerikansk strihår
vesener med vinger
husdyr21 bokstaver
dyr på finnmarksvidda