Kryssordkjempen

Synonymer til KOMMUNE i kryssord

Viser alle kryssordløsninger for KOMMUNE kryssord Søketips

KOMMUNE: En kommune er en geografisk enhet som administrerer et lokalsamfunn og dets offentlige tjenester. Innenfor en kommune finner vi vanligvis byer, tettsteder og landsbyer. Kommunen er ansvarlig for å tilby grunnleggende tjenester som skoler, helsevesen, renovasjon og infrastruktur. I tillegg fungerer kommunen som et kryssord der forskjellige elementer må samarbeide for å skape et velfungerende samfunn. Politikere, ansatte og innbyggere krysser veier og ideer for å finne løsninger og skape en bedre fremtid for alle.

2 bokstaver

3 bokstaver

4 bokstaver

5 bokstaver

6 bokstaver

7 bokstaver

8 bokstaver

9 bokstaver

10 bokstaver

11 bokstaver

12 bokstaver

13 bokstaver

14 bokstaver

15 bokstaver