Brukervilkår

På nettstedet kryssordkjempen.no og tilhørende domener og applikasjoner finner du en kryssordbok og tjenester som markedsføres under navnet Kryssordkjempen (“Tjenesten”). Tjenesten eies og drives av Redpencil Media AS et norsk selskap med organisasjonsnummer 911 803 887

Når du bruker tjenesten, så er det disse generelle vilkårene som beskrevet nedenfor som gjelder. Når du bruker tjenesten godkjenner du disse vilkårene (som nå kalles «vilkårene).

"Vi", "vår", "vårt" eller "oss" betyr Kryssordkjempen.

Vår tjeneste er en kryssordbok, hvor du kan finne løsninger til kryssord. Som besøkende på nettsiden vår, kan du fritt bruke informasjonen som finnes på vår nettside.

INNHOLD

Innholdet på kryssordkjempen er laget av brukerne. Kryssordkjempen tar ikke ansvar for feil som følge av innhold som er lagt inn feil, eller inneholder feil. Hvis du finner feil på siden våre, send oss gjerne en e-post til post@kryssordkjempen.no

RETTIGHETER TIL TJENESTENE

Redpencil Media AS eier alle rettigheter til Kryssordkjempen og innholdet i Tjenestene.

Tjenestene og deres innhold, egenskaper og funksjoner er og vil forbli Kryssordkjempen eksklusive eiendom, inkludert alle immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenestene, f. eks. software og kildekode, inkludert patenter, åndsverk, designrettigheter og varemerker og tilsvarende uregistrerbare rettigheter. Tjenestene og innholdet er beskyttet av åndsverksloven, varemerkeloven, markedsføringsloven og annen lovgivning. Våre varemerker og andre kjennetegn kan ikke benyttes i tilknytning til noe annet produkt eller tjenester uten vårt skriftlige samtykke.

TJENESTENES TILGJENGELIGHET

Tekniske plattformer møter fra tid til annen på utfordringer. Vi kan derfor ikke garantere 100 % oppetid, eller at den er fri for feil og mangler. Nettstedet tilbys “som tilgjengelig” uten noen form for garantier, verken uttrykt eller implisitt for at plattformen fungerer uavbrutt, sikkert eller at den er tilgjengelig til hvilket helst tidspunkt.

LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Dersom du besøker tredjeparts nettsider og tjenester er du selv ansvarlig for det, og vi anbefaler at du leser vilkårene og betingelsene for tredjeparts nettsider og tjenester som du besøker. Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider som ikke er eid eller kontrollert av oss. Vi har ikke noen kontroll over, eller tar noe ansvar for, innholdet, behandling av personopplysninger eller praksis på en tredjeparts nettside eller tjeneste. Du forstår og samtykker til at vi ikke skal være ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noe tap eller skade som er forårsaket eller påstås å være forårsaket i tilknytning til bruk av slikt innhold, varer eller tjenester som er gjort tilgjengelig gjennom slike nettsteder eller tjenester.