Hvordan løse kryssord?

Når en løser kryssord har en ikke alltid alle svarene, men ved å bruke ulike teknikker kan man finne løsningsordet lettere eller mer effektivt.

Finn småordene. Se over kryssordet og se igjennom de små ordene som består av 2, 3 og 4 bokstaver. Noen av disse ordene går igjen i mange flere ganger kan være enkle å løse.

Eksempel på småord:

Art (artikkel) på 2 bokstaver: Kan være en, ei, et.

Løfte eller Ed på 2 bokstaver: Kan være ed, ja, ok

Endinger. Dersom spørreordet slutter på -en, så slutter svarordet som regel på en. Tilsvarende gjelder for ene-endinger og a-endinger.

Populære søkeord

Her er noen av de mest populære ordene folk søker etter: