Hvordan løse vanskelige ord i kryssord

Her er noen tips for å løse vanskelige ord i kryssord:


  1. Prøv å finne synonymer eller antonymer til ordet. Ofte vil dette gi deg en pekepinn på hva ordet kan være.
  2. Bruk kryssordhjelpemidler som ordbøker og ordlistesider på nettet. Disse kan være nyttige når du står fast og trenger litt ekstra hjelp.
  3. Tenk på konteksten i kryssordet. Hva er det som skal fylles inn i kryssordet rundt ordet du prøver å løse? Dette kan gi deg en hint om hva ordet kan være.
  4. Prøv å løse ordet ved å bryte det opp i deler. Noen ganger kan du få en pekepinn på hva ordet kan være ved å se på stavelser eller morfemer