Hva er avverge i kryssord?

Vi fant 45 synonymer til ordet avverge. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til avverge4 bokstaver
verb
avverge5 bokstaver
forby
hemme
nekte
redde
sinke
unngå
vegre
vende
verge
avverge6 bokstaver
avbøte
avlede
avvise
hindre
parere
stanse
stoppe
verbum
avverge7 bokstaver
avvende
forutse
klarere
sjenere
avverge8 bokstaver
avparere
avskjære
begrense
blokkere
boikotte
forpurre
forsvare
motvirke
oppholde
sabotere
utelukke
avverge9 bokstaver
forebygge
foregripe
forhindre
forstyrre
obstruere
avverge10 bokstaver
innskrenke
motarbeide
avverge11 bokstaver
holde borte
slå tilbake
avverge13 bokstaver
vegreavskjære
avverge19 bokstaver
hindre at noe skjer
avverge20 bokstaver
sette en stopper for