Hva er barna i kryssord?

Vi fant 226 synonymer til ordet barna. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til barna4 bokstaver
heia
lamt
Nora
poda
våka
barna5 bokstaver
folka
gulla
gutta
heiet
kulla
lamma
nurka
nussa
nøsta
podet
tulla
barna6 bokstaver
knøtta
Kullet
norene
nyfødt
nøstet
pikene
podene
tullet
ungene
våkene
barna7 bokstaver
avkomma
babyene
døtrene
folkene
gullene
guttene
jentene
kullene
lammene
nevøene
niesene
nurkene
nussene
nøstene
pikeene
piltene
sønnene
søskena
tassene
tullene
umyndig
ynglene
barna8 bokstaver
diebarna
enebarna
enhetene
knøttene
menneska
pjokkene
puttiene
småbarna
småfolka
småtinga
stebarna
søsknene
ungfolka
barna9 bokstaver
arvingene
avkommene
einingene
flatemåla
gåsungene
horungene
infantene
mestisene
personene
pikebarna
skolelysa
småingene
småpikene
småtrolla
småungene
spedbarna
ulvungene
årsungene
ætlingene
barna10 bokstaver
avleggerne
barnebarna
bastardene
begynnerne
bleiebarna
brystbarna
byttingene
diebarnene
enebarnene
fantungene
femlingene
firlingene
gullungene
guttebarna
guttungene
individene
jentungene
krigsbarna
lausungene
menneskene
mindreårig
niåringene
onkelbarna
pattebarna
pleiebarna
rampungene
reivungene
rollingene
skolebarna
småbarnene
småfolkene
småguttene
småjentene
småsøskena
småtassene
småtingene
stebarnene
stedøtrene
stesønnene
tantebarna
tausungene
teenagerne
tiåringene
toåringene
ungfolkene
barna11 bokstaver
attpåslenga
barnsungene
drittungene
ettåringene
femåringene
flaskebarna
flatemålene
pårørendene
reivlingene
røverungene
sekslingene
sjuåringene
skittungene
skolelysene
skolepikene
smådjevlene
småsøsknene
småtrollene
snørrungene
spedbarnene
syvåringene
søskenbarna
tenåringene
treåringene
trillingene
trollungene
tvillingene
barna12 bokstaver
adoptivbarna
barnebarnene
barnefilmene
bleiebarnene
brystbarnene
ettermennene
fireåringene
guttebarnene
guttevalpene
lilleguttene
mammadaltene
nyttårsbarna
onkelbarnene
pappadaltene
pappaguttene
pattebarnene
pleiebarnene
problembarna
rakkerungene
seksåringene
skolebarnene
skoleguttene
slektningene
sønnesønnene
tantebarnene
tolvåringene
tvillingpara
ungeflokkene
åtteåringene
barna13 bokstaver
attpåklattene
attpåslengene
barneflokkene
datterdøtrene
dattersønnene
etterfølgerne
etterkommerne
etterslektene
flaskebarnene
guttepjokkene
livsarvingene
skrikerungene
smårollingene
særkullsbarna
sønneflokkene
søskenbarnene
søsterdøtrene
tippoldebarna
vidunderbarna
barna14 bokstaver
adoptivbarnene
adoptivdøtrene
blomsterpikene
elleveåringene
nyttårsbarnene
problembarnene
prøverørsbarna
speiderguttene
speiderjentene
søskenflokkene
tvillingparene
barna15 bokstaver
familiemedlemma
tippoldebarnene
vidunderbarnene
barna16 bokstaver
andreklassingene
annenklassingene
femteklassingene
prøverørsbarnene
barna17 bokstaver
barneskoleelevene
familiemedlemmene
fjerdeklassingene
førsteklassingene
sjetteklassingene
tredjeklassingene
barna18 bokstaver
familieforøkelsene
syvendeklassingene