Hva er dempet i kryssord?

Vi fant 228 synonymer til ordet dempet. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til dempet3 bokstaver
dim
dov
dus
god
lav
lun
låg
myk
roa
vag
dempet4 bokstaver
blid
bløt
demt
dovt
godt
kuet
lavt
lett
lugn
lågt
matt
mild
mjuk
mutt
mykt
roet
smul
soft
sped
svak
taus
temt
tyst
dempet5 bokstaver
avtok
blaut
blidt
bløtt
dempa
demte
dimma
dulma
døyva
døyvd
hemma
hjalp
laber
ledig
letta
mildt
mjukt
piano
roleg
rolig
sakte
senka
sinka
sober
sotto
stemt
stilt
svakt
svekt
tvang
tynna
tøyla
uklar
verba
dempet6 bokstaver
avbøtt
avmålt
bekvem
blautt
blenda
bremsa
dimmet
diskre
dulmet
dårlig
døyvde
døyvet
hemmet
lettet
lindra
lydløs
mildna
minska
saktna
senket
sinket
sløret
snever
sobert
stagga
stansa
stemte
stilla
stille
stilte
svekka
svekte
svelga
temmet
trøsta
tynnet
tøylet
varlig
dempet7 bokstaver
avbøtte
avdempa
avhjalp
bekvemt
betvang
blendet
bremset
diskret
forsona
forsont
hjulpet
lavmælt
lindret
lydlaus
lågmælt
makelig
mildnet
minsket
moderat
nedsatt
roa ned
saktnet
sedativ
slo ned
stagget
stanset
stillet
stilnet
svekket
svelget
trøstet
tvunget
uhørlig
verbene
dempet8 bokstaver
avdempet
begrensa
beherska
beroliga
dempende
dulmende
dus~adj1
døyvende
formilda
forsinka
forsonet
forsonte
fredelig
inderlig
moderert
nedsatte
nedstemt
redusert
roet ned
satt ned
stillene
tynna ut
utydelig
dempet9 bokstaver
avhjulpet
avskjerma
avslappet
begrenset
behagelig
behersket
beroliget
beskjeden
bet i seg
betvunget
bløtgjort
formildet
forsiktig
forsinket
harmonisk
hviskende
modererte
mollstemt
reduserte
satte ned
slo av på
slått ned
sordinert
temperert
tynnet ut
dempet10 bokstaver
alvorsfylt
avskjermet
beit i seg
bitt i seg
bløtgjorde
innskrenka
innstendig
kviskrende
la bånd på
modifisert
måteholden
pasifisert
pianissimo
skrudd ned
sordinerte
tempererte
underlegen
undertrykt
dempet11 bokstaver
beroligende
con sordino
innskrenket
modifiserte
pasifiserte
skrudde ned
slått av på
stillferdig
undertrykte
velgjørende
dempet12 bokstaver
demt opp for
innsmigrende
inntrengende
lagt bånd på
undervurdert
dempet13 bokstaver
bagatellisert
demte opp for
tilfredsstilt
undervurderte
dempet14 bokstaver
bagatelliserte
tilfredsstilte
dempet15 bokstaver
la en demper på
dempet17 bokstaver
lagt en demper på