Hva er embetsmann i kryssord?

Vi fant 191 synonymer til ordet embetsmann. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til embetsmann1 bokstaver
e
embetsmann3 bokstaver
beg
bej
bey
fut
rye
embetsmann4 bokstaver
akia
Arsa
bang
bisp
dean
edil
efor
emir
evje
fogd
jarl
joak
krog
kusa
lord
malm
urne
yrke
embetsmann5 bokstaver
aktor
anker
Aulie
dekan
drost
epark
evang
Falch
feyer
finne
foged
gabel
groom
Göthe
hyrde
jynge
kexel
klerk
maire
marsk
mufti
nazir
Notar
olsen
prest
prost
røsæg
sadok
vesir
embetsmann6 bokstaver
ammann
arkont
asarja
aubert
baghan
bassøe
biskop
byfogd
censor
dommer
etnark
falsen
fiskal
hammer
hasael
Haugli
herold
hetman
irgens
kemner
konsul
livjin
løchen
mörner
pastor
pretor
satrap
sensor
suffet
tittel
toller
tribun
voivod
embetsmann7 bokstaver
abjatar
akisjar
amtmann
arkivar
auditør
bailiff
Befring
blanche
borgfut
bothner
catulus
effendi
kansler
Knutsen
kvestor
lagmann
nuntius
prefekt
randers
senator
sheriff
skinnet
stallar
øverste
embetsmann8 bokstaver
assessor
byråkrat
domprost
lensmann
mandarin
marsjall
marskalk
notarius
official
perikles
ridefogd
stallare
syndikus
embetsmann9 bokstaver
brannfogd
drottsete
kommissar
kommissær
konstabel
macrobius
magistrat
prokonsul
sendemann
stormufti
storvesir
syslemann
utsending
watnebryn
embetsmann10 bokstaver
bergmester
camerlengo
conseiller
embedsmann
erkebiskop
fylkesmann
geheimeråd
munnskjenk
myntmester
ombudsmann
politimann
rodemester
sogneprest
sysselmann
wennerberg
embetsmann11 bokstaver
abbreviator
bidragsfogd
kanselliråd
major domus
metropolitt
riksadvokat
Rosenkrantz
stattholder
embetsmann12 bokstaver
berghaupmann
komitemedlem
riksantikvar
sorenskriver
tjenestemann
embetsmann13 bokstaver
beneficiarius
berghauptmann
byrettsdommer
carsten anker
generalkonsul
helsedirektør
kirkestatsråd
rikshovmester
statssekretær
embetsmann14 bokstaver
finansminister
riksembetsmann
embetsmann15 bokstaver
slottsforvalter
øistein knudsen
embetsmann16 bokstaver
myndighetsperson
embetsmann17 bokstaver
notarius publicus
statsrepresentant
statstjenestemann
embetsmann18 bokstaver
jernbaneembetsmann
stortingspresident
embetsmann19 bokstaver
byrettsjustitiarius
sallustius lucullus
samferdselsminister
embetsmann24 bokstaver
høyere statstjenestemann
høyesterettsjustitiarius
sysselmannen på svalbard
embetsmann30 bokstaver
ambrosius theodosius macrobius