Hva er fjerne i kryssord?

Vi fant 196 synonymer til ordet fjerne. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til fjerne2 bokstaver
ta
fjerne3 bokstaver
tas
tøm
fjerne4 bokstaver
døde
heve
jage
sile
vage
verb
fjerne5 bokstaver
avise
barke
bryte
danke
drepe
frata
kutte
oppsi
svake
ta av
tappe
tomme
viske
fjerne6 bokstaver
avkole
avluse
avlyse
avrime
avrive
avvise
flytte
inndra
kvitte
radere
rasere
renske
sanere
skille
skyfle
slette
slå ut
sløyfe
stanse
stryke
svimle
trekke
uthole
uthule
utvise
fjerne7 bokstaver
abolere
avbryte
avkulle
avsalte
avsette
avsides
avslite
avsoppe
avvaske
Distale
distree
elidere
ensomme
epilere
forvise
isolere
livløse
omgjøre
omstøte
oppheve
oppløse
rive av
slå opp
splitte
sprenge
ta bort
ta unna
ta vekk
utdrive
utelate
utrense
utrydde
utstøte
utviske
fjerne8 bokstaver
amputere
avskaffe
avslutte
avsondre
avsvovle
bannlyse
Borteste
bortetse
borttaue
bortvise
drive ut
evakuere
forbytte
forlegge
forrykke
forskyve
forstøte
fremmede
gjøre om
isolerte
maserere
perifere
pregløse
radrense
relegere
retirere
sette av
sjelløse
utelukke
utplukke
utradere
utrenske
utslette
utstøyte
viske ut
vørsløse
fjerne9 bokstaver
absentere
annullere
atspredte
avmontere
avstreife
degradere
deportere
detasjere
eksotiske
eliminere
eradikere
etterlate
forebygge
forflytte
fortrenge
likvidere
Luke bort
oppbrukte
preglause
radere ut
retusjere
skubbe ut
stryke ut
uaktsomme
utydelige
fjerne10 bokstaver
avskjedige
bortskaffe
desalinere
drive bort
drive vekk
ekskludere
ekstirpere
eskamotere
importerte
langt unna
rydde bort
rydde unna
rydde vekk
sende bort
slipe bort
slipe vekk
suspendere
tankefulle
fjerne11 bokstaver
desulfurere
detronisere
ekstingvere
gjøre forbi
gjøre slutt
mortifisere
skubbe vekk
uforsiktige
underkjenne
fjerne12 bokstaver
avregistrere
diskriminere
gudsforlatte
hjøre ugjort
landsforvise
tilbakekalle
tilsidesette
uttrykksløse
fjerne13 bokstaver
absentere seg
dekarbonisere
sende i eksil
tilintetgjøre
uoppmerksomme
fjerne14 bokstaver
gjøre slutt på
kvitte seg med
skyve til side
tilbaketrukkne
trekke tilbake
uhandgripelige
uhåndgripelige
uskadeliggjøre
utvisebannlyse
åndsfraværende
fjerne16 bokstaver
stille i skyggen
fjerne17 bokstaver
sette ut av kraft
slå en strek over
fjerne24 bokstaver
erklære død og maktesløs