Hva er forbindelse i kryssord?

Vi fant 415 synonymer til ordet forbindelse. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til forbindelse3 bokstaver
bam
bro
bru
bso
cuo
dør
eid
rna
rør
vei
vev
forbindelse4 bokstaver
alun
amid
amin
band
brev
bånd
e284
gang
gips
kali
kant
ledd
link
miks
nabo
nacl
nett
pass
post
rele
rust
sika
syre
tråd
venn
forbindelse5 bokstaver
alkan
amine
ankel
Arsin
bande
boran
borid
enhet
ester
fenol
flokk
gilde
gjeng
inden
indol
jodid
kanal
keton
kilde
kinon
kumen
lenke
lysol
nexus
oksid
rutin
salat
silan
slekt
tymin
union
varia
forbindelse6 bokstaver
acetal
acetin
adenin
anetol
anilin
boraks
captan
dipodi
fusjon
føling
gruppe
hybrid
hydrat
klorid
kopula
kresol
ledtog
natron
neksus
neurin
nitrid
nitril
nærhet
omgang
opphav
rhodan
røtter
sterol
taksin
taurin
tebain
tiazol
uracil
uretan
uridin
zaffer
zeugma
åpning
forbindelse7 bokstaver
adkomst
aksling
aldehyd
arsenat
bekjent
borsyre
diboran
ferritt
fluorid
forbund
forhold
ftalein
gangbro
hopehav
junktur
kakodyl
kinolin
kneledd
kobling
koksalt
kolamin
kontakt
kopling
lecitin
ledning
liaison
luftbro
luftbru
mikstur
rapport
samband
samkvem
samrøre
selenid
selskap
snarvei
steroid
syntese
talefot
tiosyre
vanadat
forbindelse8 bokstaver
allianse
aluminat
amfibium
arekolin
berøring
blanding
bussrute
datanett
endoterm
forening
hakeblad
hjemsted
kjenning
klorsyre
koherens
kontekst
korridor
krekling
krysning
lapskaus
legering
nettverk
overgang
passasje
periklas
peroksid
potpurri
relasjon
rød tråd
telegraf
tenoritt
triftong
forbindelse9 bokstaver
affinitet
akrylamid
akselledd
ammoniakk
anhydritt
ankelledd
anledning
antimonid
arsensyre
befatning
benzpyren
bindeledd
eddiksyre
fjellpass
gemenskap
glykokoll
hjemstavn
hypotakse
internett
intranett
katatagme
katatakse
kloroform
koalisjon
kommissur
luciferin
metenamin
navlesnor
orellanin
paratakse
purinbase
slektning
slektskap
språktegn
styrestag
forbindelse10 bokstaver
aminopurin
anastomose
avstamning
benzopyren
cervantitt
chelidonin
ditionsyre
dobbeltfot
fellesskap
formidling
forståelse
føderasjon
handelsveg
handelsvei
isoparafin
itakonsyre
karragenan
kolesterol
konneksjon
lappeteppe
laskeskjøt
litiumamid
makkerskap
maleinsyre
nærkontakt
purinstoff
rhodansyre
rorledning
sambinding
samferdsel
sammenheng
syndesmose
telexlinje
togsamband
verdensvev
vismutsalt
zinkklorid
forbindelse11 bokstaver
aminoetanol
antimonsyre
assosiasjon
bekjentskap
blikkontakt
brevsamling
faraoslange
gjennomfart
gjennomgang
hengselledd
hypokloritt
innfartsvei
innfartsåre
interaksjon
intern-nett
kaprolaktam
karavaneveg
karavanevei
kobberoksid
kombinasjon
kompaniskap
konglomerat
kontaktledd
kontiguitet
kontinuitet
litiumjodid
litiumoksid
natriumsalt
navlestreng
oksidsulfat
postsamband
predikasjon
samforstand
samhandling
samhørighet
skulderledd
soyalecitin
telekontakt
tilhørighet
tilknytning
tiocyansyre
titanhydrid
tritionsyre
forbindelse12 bokstaver
akselledning
aminoalkohol
antimonoksid
antioksidant
blanda drops
brevveksling
datanettverk
disvovelsyre
forpliktelse
fortsettelse
kalsiumoksid
kalsiumoksyd
kontaktflate
kontekstuell
litiumhydrid
litiumklorid
litiumkromat
litiumnitrat
nitrogenbase
omgangsfelle
omstendighet
palmitinsyre
polytionsyre
propylgallat
sammenrøring
sammensurium
sammenveving
titandioksid
vanadiumsalt
forbindelse13 bokstaver
antimonselitt
blandingsform
ditionsyrling
kalsiumsulfat
kommunikasjon
konstellasjon
litiumfluorid
litiumstearat
litt av hvert
mellomriksvei
natriumcyanid
natriumklorid
natriumsulfat
røranslutning
sammenbinding
sammenkobling
sammenkopling
sammensetning
sulfoksylsyre
telekssamband
tiosvovelsyre
uretanharpiks
vennskapsbånd
forbindelse14 bokstaver
aluminiumoksid
båtforbindelse
korrespondanse
kvikksølvoksyd
litiumdeuterid
litiumkarbonat
magnesiumoksid
magnesiumoksyd
metylcellulose
ordforbindelse
postutveksling
rørtilslutning
sammenblanding
sammenfiltring
sammenslutning
silisiumkarbid
svoveloksosyre
togforbindelse
forbindelse15 bokstaver
aluminiumsulfat
kaliumhydroksid
kjemisk uttrykk
kobber(ii)oksid
leddforbindelse
litiumhydroksid
natriumperoksid
sideforbindelse
tiodisvovelsyre
vevdatanettverk
forbindelse16 bokstaver
aluminiumssulfat
arsenforbindelse
forbindelsestråd
hummer og kanari
magnesiumfluorid
opprinnelsessted
satellittsamband
terpentinharpiks
tverrforbindelse
forbindelse17 bokstaver
datakommunikasjon
kaliumforbindelse
kjønnsforbindelse
kvikksølvsublimat
peroksosvovelsyre
salt av arsensyre
forbindelse18 bokstaver
antimonforbindelse
direkteforbindelse
vanadium(ii)sulfat
forbindelse19 bokstaver
dinatriumtetraborat
kjemisk forbindelse
kommunikasjonslinje
peroksodisvovelsyre
setningsforbindelse
vanadium(III)sulfat
vanadiumforbindelse
forbindelse20 bokstaver
fastlandsforbindelse
heksametylentetramin
katatakseforbindelse
kvikksølvforbindelse
organisk forbindelse
forbindelse21 bokstaver
katatakse-forbindelse
uorganisk forbindelse
forbindelse22 bokstaver
samordningsforbindelse
verken fugl eller fisk
forbindelse23 bokstaver
aluminiummagnesiumborid
giftig arsenforbindelse
vanadium(IV)oksidsulfat
forbindelse24 bokstaver
ekvipotensialforbindelse
forbindelse27 bokstaver
magnesiumheksafluorosilikat
utveksling (av informasjon)
forbindelse30 bokstaver
trimetylvinylammoniumhydroksid