Hva er fremherskende i kryssord?

Vi fant 44 synonymer til ordet fremherskende. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til fremherskende5 bokstaver
akutt
fremherskende6 bokstaver
felles
gjengs
myndig
vanlig
fremherskende7 bokstaver
aktuell
rådende
utbredt
utbreid
vanlige
fremherskende8 bokstaver
dominant
generell
uanselig
utbredte
fremherskende9 bokstaver
autoritær
generelle
gjeldende
herskende
nåværende
prevalent
fremherskende10 bokstaver
alminnelig
enerådende
nærværende
stort sett
ubetydelig
universell
universelt
fremherskende11 bokstaver
alminnelige
dominerende
overveiende
predominant
fremherskende12 bokstaver
foreliggende
fortrinnsvis
framtredende
fremtredende
hovedsakelig
øyeblikkelig
fremherskende13 bokstaver
for det meste
framherskende
gjennomgående
toneangivende
fremherskende14 bokstaver
altoverveiende
karakteristisk
fremherskende16 bokstaver
altoverskyggende