Hva er gav i kryssord?

Vi fant 326 synonymer til ordet gav. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til gav3 bokstaver
bar
bød
bøy
lot
vek
via
yta
gav4 bokstaver
avga
avla
avså
baud
brøt
bæra
dela
drev
egna
erla
esla
føra
ført
hala
ofra
rakk
råda
unte
veik
viet
visa
vist
ytet
ytte
gav5 bokstaver
avgav
bidro
blota
brøyt
bydde
byene
delte
dreiv
driva
egnet
egnte
eslet
faksa
feira
førte
halet
halte
holda
holdt
innga
ladde
laene
langa
langt
levna
lønna
lønte
løyva
nedla
ofret
rakte
rekka
rekte
rigga
rusta
satsa
tipsa
unnet
verba
vidde
vigde
vikte
viste
ytene
ønska
gav6 bokstaver
agerte
beskar
bidrog
blotet
bragte
brakte
bærene
delene
feiret
flidde
flytta
frakta
førene
gjenga
halene
inngav
langet
levnet
lot få
lønnet
løyvde
overga
prisga
rekket
rekkte
rigget
rustet
rådene
satset
sendte
skaffa
skikka
slutta
spelte
spilla
spilte
tilbød
tilbøy
tillot
tilsto
tipset
trakta
utreda
visene
ønsket
ønskte
gav7 bokstaver
anførte
anviste
avbilda
avhenda
avholda
avholdt
beredte
betalte
bevilga
blotene
donerte
doterte
drivene
etterga
faksene
flyttet
forlena
forsyna
forunte
forærte
fraktet
frambød
frambøy
frembød
frembøy
gav lov
gjengav
holdene
ikledde
kom med
kreerte
langene
leverne
leverte
levrene
løyvene
overdro
overgav
overlot
prisgav
rekkene
riggene
rustene
satsene
skaffet
skikket
skjenka
sluttet
spredde
spredte
tilbaud
tilegna
tilstod
tipsene
traktet
utdelte
utførte
utredet
utrusta
utstyra
verbene
ønskene
gav8 bokstaver
anstilte
avbildet
avhendet
bekrefta
bestemte
bestilte
betenkte
betrodde
bevilget
bibragte
bibrakte
bringene
delte ut
ettergav
etterlot
foreviga
forlenet
forlente
forretta
forsynte
forsørga
fraktene
gasjerte
imiterte
innrømma
innrømte
innvilga
ladde få
meddelte
oppførte
overdrog
serverne
serverte
skikkene
skjenket
skjenkte
spillene
tilbydde
tildelte
tilegnet
tilførte
traktene
unnværte
utrustet
utstyrte
uttrykka
uttrykte
gav9 bokstaver
allokerte
avbildene
avholdene
avleverte
bekreftet
deponerte
foreviget
foreviste
forrettet
forsynene
forsørgde
forsørget
frambydde
framførte
frembydde
fremførte
heimførte
hjemførte
holdt med
illuderte
innbragte
innbrakte
innrømmet
innvilget
overførte
overrakte
presterte
skjenkene
spanderte
stakk til
sørga for
tilkjente
tilstedte
tilstilte
trakterne
trakterte
utleverte
utstyrene
gav10 bokstaver
arrangerte
bibringene
depenserte
etterligna
etterlikna
forestilte
forrettene
frambragte
frambrakte
framstilte
frembragte
frembrakte
fremstilte
iverksatte
konsederte
overbragte
overbrakte
oversendte
parodierte
produserte
resignerte
resulterte
samtykte i
satte frem
strakk seg
sørgde for
sørget for
underholda
underholdt
uttrykkene
viste frem
gav11 bokstaver
bar med seg
etterlignet
etterliknet
gikk med på
overleverne
overleverte
presenterte
strakte seg
strekte seg
gav12 bokstaver
betenkte med
forsynte med
kasta av seg
kontribuerte
ladde få lov
portretterte
underholdene
gav13 bokstaver
førte med seg
gav avkall på
holdt selskap
illuderte som
kastet av seg
nådde opp til
testamenterte
gav14 bokstaver
satte frem for
tilbakeleverte
gav19 bokstaver
EFTA-forhandlingene