Hva er gripe i kryssord?

Vi fant 145 synonymer til ordet gripe. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til gripe2 bokstaver
ha
ta
ty
gripe4 bokstaver
beta
bite
bære
egge
fate
føle
hake
huke
rake
røre
verb
gripe5 bokstaver
be om
fakke
famle
famne
fange
fatte
favne
fenge
feste
finne
hekte
henge
holde
ildne
kapre
klore
knipe
krøke
løfte
nappe
nuppe
pelle
pille
ryste
trive
gripe6 bokstaver
bedåre
bergta
berøre
bevege
blende
ferske
fingre
forstå
friste
grabbe
grafse
gramse
klamre
klenge
klynge
kløkke
krafse
plukke
rystet
skaffe
slå an
snappe
snuppe
stanse
ta tak
trevle
trivle
verbum
gripe7 bokstaver
anfekte
angripe
anholde
annamme
antaste
besette
besjele
fengsle
foredle
hugge i
pågripe
påvirke
søke om
ta fatt
tilrive
tilrøve
gripe8 bokstaver
affisere
en Maria
fatte om
forbedre
få tak i
henrykke
influere
innfange
innhente
nå igjen
omklamre
omslutte
oppfatte
sikre se
sjokkere
ta igjen
ta tak i
tilvende
utbe seg
virke på
gripe9 bokstaver
annektere
arrestere
begeistre
engasjere
fascinere
forfatter
få fatt i
inspirere
gripe10 bokstaver
holde fast
huke tak i
ikke slure
sette fast
slå kloa i
snappe opp
trenge inn
trollbinde
gripe11 bokstaver
beslaglegge
hale inn på
hogge tak i
hugge tak i
innvirke på
interessere
klyngefatte
slå kloen i
tilegne seg
gripe12 bokstaver
griperedskap
rive med seg
tilvende seg
vinne inn på
gripe13 bokstaver
bemektige seg
legge hand på
legge hånd på
gripe14 bokstaver
grafse til seg
klamre seg til
gripe17 bokstaver
barnebokforfatter
gjøre inntrykk på
gripe21 bokstaver
barnebokforfatterinne
komme opp på siden av
gripe23 bokstaver
rive voldsomt og grådig
gripe24 bokstaver
gripe voldsomt og grådig