Hva er jevnet i kryssord?

Vi fant 233 synonymer til ordet jevnet. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til jevnet3 bokstaver
mol
jevnet4 bokstaver
bana
bant
bila
brøt
fila
filt
føya
føyd
gned
gnei
lika
like
likt
maka
make
makt
malt
støa
åpna
jevnet5 bokstaver
banet
bante
benka
braut
bredd
bredt
breia
breid
brutt
bryna
brynt
brøyt
fasta
felga
filet
filte
flata
føyde
føyet
gnidd
hekta
høvla
jamna
jenka
jevna
karta
klina
klint
kvest
liket
likte
maket
makte
malte
nakka
navna
ordna
plana
plant
pussa
pynta
runda
rydda
skura
skurt
slipt
smula
smult
smurt
strøk
stødd
støtt
tørka
åpnet
jevnet6 bokstaver
banene
beinka
benket
beredt
bilagt
blanka
bredde
bredte
breene
breide
breiet
brynte
børsta
fastet
felget
flatet
glatta
gnidde
gnikka
hektet
høvlet
jamnet
jenket
kartet
klinet
klinte
kvessa
kvesst
kveste
likene
makene
nakket
ordnet
pensla
planet
plante
polert
pressa
pusset
pyntet
rundet
ryddet
sanert
skuret
skurte
sletta
slipte
slodda
smulet
smulte
smurte
strauk
strøyk
stødde
støedd
støene
støere
støest
tørket
jevnet7 bokstaver
avlasta
avpassa
avrunda
beinket
benkene
beredte
blanket
brynene
børstet
fastene
flatene
glattet
gnikket
hektene
jamnene
kvesset
kvesste
nakkene
navnene
penslet
planert
polerte
presset
rundene
ryddene
sanerte
skjerpa
slettet
sloddet
smulene
sparkla
strøken
strøket
støedde
støeste
tørkene
utjamna
utjevna
jevnet8 bokstaver
avlastet
avpasset
avrundet
beinkene
børstene
finpussa
forbedra
glattene
jevna ut
planerte
pressene
pynta på
regulert
skjerpet
slettene
sloddene
sparklet
tillempa
tilpassa
utjamnet
utjevnet
jevnet9 bokstaver
arrondert
egalisert
egennavna
finpusset
forbedret
forberedt
glatta ut
jevnet ut
nivellert
pyntet på
regulerte
skjerpene
slipt ned
tillempet
tilpasset
jevnet10 bokstaver
arronderte
egaliserte
etternavna
forberedte
glattet ut
nivellerte
skiløperne
jevnet11 bokstaver
egennavnene
fortløpende
ol-vinnerne
slektsnavna
jevnet12 bokstaver
etternavnene
familienavna
jevnet13 bokstaver
slektsnavnene
sportsmennene
jevnet14 bokstaver
familienavnene
idrettsmennene
sportsutøverne
jevnet15 bokstaver
idrettsutøverne
olympiamesterne
olympiamestrene
olympiavinnerne
verdensmesterne
verdensmestrene
jevnet16 bokstaver
fotballspillerne
langrennsløperne