Hva er kalkulerer i kryssord?

Vi fant 35 synonymer til ordet kalkulerer. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til kalkulerer5 bokstaver
måler
timen
timer
tippa
kalkulerer6 bokstaver
anslår
oppgir
regner
rekner
setter
taimer
tippen
tipper
kalkulerer7 bokstaver
adderer
avmåler
gjetter
kuberer
kalkulerer8 bokstaver
ansetter
bedømmer
beregner
berekner
utregner
vurderer
kalkulerer9 bokstaver
estimerer
overveier
skisserer
kalkulerer10 bokstaver
disponerer
planlegger
tallfester
kalkulerer12 bokstaver
budsjetterer
kalkulerer13 bokstaver
dimensjonerer
forutberegner
innkalkulerer
kvantifiserer
kalkulerer14 bokstaver
risikovurderer
kalkulerer16 bokstaver
kostnadsberegner