Hva er knuste i kryssord?

Vi fant 422 synonymer til ordet knuste. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til knuste3 bokstaver
kua
lot
mol
rev
slo
øda
øde
ødt
knuste4 bokstaver
brøt
gnog
hang
kuet
masa
mosa
reiv
slet
åpna
ødet
ødte
knuste5 bokstaver
brakk
braut
brøyt
felte
gassa
gomla
gumla
herja
knakk
knasa
knuga
krasa
kuede
kuete
kusta
ladde
laene
latte
malte
maset
maste
maula
moset
moste
mumsa
myrda
nedla
persa
pælma
revne
skada
skjøt
skøyt
sleit
smula
tygde
tynte
verba
åpnet
ødede
ødela
ødene
ødete
knuste6 bokstaver
avliva
bendte
brekka
brekte
brukne
brutte
drepte
drukna
forkua
gasset
gnagde
gnaget
gnålte
gomlet
grausa
grinda
gumlet
hengte
herjet
klamma
klemte
knaset
knaska
knaste
knekka
knekte
knerta
knuget
knuspa
kraset
kraste
krysta
kustet
kvalte
kvelte
kverka
kverna
kvesta
lynsja
masede
masene
masete
maulet
mosede
mosene
mosete
mumset
myrdet
perset
pressa
pælmet
rivene
sindra
skadde
skadet
skutte
slakta
slitte
slåene
slåtte
smadra
smulet
smulte
spalta
spikte
stripa
støtte
trykka
trykte
tygget
utvida
åpnede
åpnete
øydela
knuste7 bokstaver
arbeida
avlivet
avretta
beseira
betvang
brekket
druknet
fellene
forkuet
gassede
gassene
gassete
gnagede
gnagete
gomlede
gomlete
grindet
gumlede
gumlete
herjede
herjete
huserte
klammet
knasede
knasete
knasket
knekket
knertet
knugede
knugete
knuspet
knuspra
knustra
krasede
krasete
krystet
kustede
kustete
kverket
kvernet
kvestet
lynsjet
maulede
maulete
minerte
mumsede
mumsete
myrdede
myrdete
omfavna
persede
persene
persete
presset
pælmede
pælmete
raserte
rev ned
sindret
skadede
skadene
skadete
slaktet
slo ned
smadret
smuldra
smulede
smulene
smulete
spaltet
splitta
stramma
stripet
stripte
støytte
trengte
trykket
tyggede
tyggene
tyggete
utvidet
verbene
knuste8 bokstaver
arbeidde
arbeidet
avlivede
avlivete
avrettet
beseiret
bestorma
brekkede
brekkene
brekkete
brøt ned
druknede
druknete
finmalte
forderva
forgifta
forkuede
forkuete
forringa
forstøva
grindede
grindete
halshugg
henretta
klammene
klammete
klemmene
knaskede
knaskete
knekkede
knekkete
knertede
knertete
knuspede
knuspete
knuspret
knustret
krystede
krystete
kverkede
kverkene
kverkete
kvernede
kvernete
kvestede
kvestete
lynsjede
lynsjete
nedlagte
omfavnet
oppløste
overvant
pressede
pressene
pressete
reiv ned
ruinerte
sindrede
sindrete
slaktede
slaktete
smaddera
smadrede
smadrete
smuldret
spaltede
spaltene
spaltete
splintra
splittet
sprengte
strammet
stripede
stripene
stripete
trykkede
trykkete
underkua
utklassa
utsletta
utvidede
utvidete
ødelagte
knuste9 bokstaver
arbeidede
arbeidene
arbeidete
avrettede
avrettete
bearbeida
beseirede
beseirete
bestormet
betvungne
demolerte
finknuste
fordervet
forgiftet
forringet
forstøvet
halshugde
halshugga
henrettet
infiserte
knusprede
knusprete
knustrede
knustrete
korsfesta
nedkjempa
omfavnede
omfavnete
overmanna
overvelda
overvunne
smadderne
smuldrede
smuldrete
splintret
splittede
splittete
strammede
strammete
underkuet
utklasset
utslettet
vann over
vant over
øydelagte
knuste10 bokstaver
atomiserte
bearbeidde
bearbeidet
bestormede
bestormete
destruerte
fordervede
fordervete
forgiftede
forgiftete
forringede
forringete
forstøvede
forstøvete
granulerte
halshugget
henrettede
henrettete
knusklemma
korsfestet
likviderte
nedkjempet
overmannet
overrumpla
overveldet
ramponerte
splintrede
splintrete
totalskada
underkuede
underkuete
utklassede
utklassete
utslettede
utslettete
knuste11 bokstaver
bearbeidede
bearbeidete
halshuggede
halshuggete
korsfestede
korsfestete
massakrerte
nedkjempede
nedkjempete
overmannede
overmannete
overrumplet
overveldede
overveldete
pasifiserte
stod i knas
totalskadde
totalskadet
undertrykka
undertrykte
knuste12 bokstaver
maltrakterte
overrumplede
overrumplete
pulveriserte
slo bresje i
slo i filler
totalskadede
totalskadene
totalskadete
undertrykket
vandaliserte
knuste13 bokstaver
helt ødelagte
rev i stykker
slo i stykker
undertrykkede
undertrykkete
knuste14 bokstaver
reiv i stykker
stod i smadder
tilintetgjorde
tilintetgjorte
tok knekken på