Hva er pigge i kryssord?

Vi fant 285 synonymer til ordet pigge. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til pigge2 bokstaver
li
pigge3 bokstaver
bra
dra
pik
sva
tre
trå
trø
ugg
pigge4 bokstaver
berg
fare
føre
glad
krye
kryr
krys
nåla
rask
rave
spir
svar
svas
tein
tipp
topp
tupp
vade
åsen
åser
æser
pigge5 bokstaver
daffe
drive
enden
ender
endes
fjell
fulle
glade
halte
keene
kolla
labbe
lakke
liste
loffe
lunte
luske
nipen
niper
nuten
nuter
nålen
nåler
odden
odder
opper
oppes
organ
piket
pirum
raske
rusle
sabbe
stake
stave
stikk
subbe
sulle
sunne
svaet
takka
tanna
tasse
trave
tusle
tøfle
uggen
ugger
ugget
vagge
vakle
vakne
vanke
våkne
pigge6 bokstaver
alerte
berget
berusa
drukne
ferdes
friske
futten
futter
fyrige
gadden
gadder
gladet
hausen
hauser
hovden
hovder
høyden
høyder
i form
ivrige
karske
kjekke
kollen
koller
kolles
kvikke
lystne
nadden
nadder
rasket
rørige
skreve
skride
sleive
spente
spiren
spirer
spiret
spisse
sporen
sporer
spores
sprade
spreke
stabbe
stampe
staven
staver
stavre
sterke
stikke
taggen
tagger
takken
takker
takkes
tannen
tappen
tapper
teinen
teiner
teinet
tenner
tinden
tinder
tindes
tippen
tipper
tippet
toppen
topper
tornen
torner
trampe
traske
trippe
tråkke
tuppen
tupper
tuppet
vandre
velige
virile
vitale
vivase
vralte
vrikke
pigge7 bokstaver
beruste
brodden
brodder
børsten
børster
børstes
fjellet
flanere
førlige
karsken
karsker
kletten
kletter
klippen
klipper
klippes
knatten
knatter
knausen
knauser
livlige
oppesne
opplive
organer
organet
robuste
sjangle
skritte
slentre
spasere
spissen
spisser
springe
stikket
stolpre
stramme
streife
svaberg
utrøtte
utsovne
årvåkne
pigge8 bokstaver
begi seg
berusede
berusete
frisyren
frisyrer
høyfjell
korallen
koraller
lange ut
marsjere
opplagte
pinakler
røre seg
sagtanna
skrapere
stegjern
stikkere
uthvilte
utkvilte
pigge9 bokstaver
flakke om
høydedrag
nunataken
nunataker
overmette
pigge opp
promenere
sagtannen
sagtenner
skraperen
skraperer
stikkeren
stikkerer
stimulere
svaberget
trabelere
pigge10 bokstaver
bergtoppen
bergtopper
bevege seg
høyfjellet
i fin form
i god form
krampongen
kramponger
nypetornen
nypetorner
pinakkelen
spankulere
sportslige
stegjernet
substantiv
pigge11 bokstaver
arbeidsføre
fjelltoppen
fjelltopper
forføye seg
giftbrodden
giftbrodder
gå kappgang
høydedraget
kjernesunne
velopplagte
pigge12 bokstaver
fjellknatten
fjellknatter
substantiver
substantivet
ta til beins
pigge13 bokstaver
drive omkring
sette pigg på
ta beina fatt
pigge16 bokstaver
meningsgruppe: 1
meningsgruppe: 2
meningsgruppe: 3
pigge18 bokstaver
ta beina på nakken