Hva er plantedelene i kryssord?

Vi fant 320 synonymer til ordet plantedelene. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til plantedelene4 bokstaver
agna
aksa
arra
bara
bart
bæra
fana
frøa
hoda
klia
løva
rota
røra
topp
veva
plantedelene5 bokstaver
agnet
begra
blada
fanet
grena
klasa
kraga
krava
krona
lauva
nebba
nøsta
rakla
ranka
sløra
spora
stråa
styla
svøpa
plantedelene6 bokstaver
agnene
aksene
arrene
barene
blekka
blekte
bærene
delene
fanene
frødde
frøene
hodene
kambia
klaset
klaste
kliene
klubba
kraget
kravet
kronet
kronte
kålene
løkene
løvene
musøra
nålene
nøstet
raklet
ranket
rotene
rørene
skudda
snerpa
sporet
sporte
stamma
stylet
svelga
vedene
vevene
plantedelene7 bokstaver
bastene
begrene
belgene
biblada
bladene
blekket
borrene
duskene
frøemna
frøhusa
gemmene
grenene
jamsene
klasene
klubbet
kolbene
korgene
kragene
kravene
kronene
kurvene
lauvene
leppene
museøra
nebbene
neglene
nervene
nøstene
nøttene
pollena
raklene
rankene
røttene
slirene
slørene
sporene
stammet
stråene
svøpene
toppene
tornene
vinløva
plantedelene8 bokstaver
askeløva
aspeløva
blekkene
broddene
byggaksa
bøkeløva
eikeløva
erterisa
fnokkene
forblada
fruktene
frøblada
granbara
greinene
griflene
høyblada
kambiene
kapslene
kimblada
klubbene
knollene
knoppene
konglene
kransene
kvistene
kålblada
løvblada
musørene
ospeløva
skjedene
skolmene
skuddene
skulpene
snerpene
stammene
stilkene
svelgene
trakeene
vinblada
øreblada
plantedelene9 bokstaver
aspeblada
barnålene
bibladene
blomstene
brennhåra
dekkblada
eikeblada
fruktemna
frøemnene
frøhusene
frøskalla
gresstråa
kronblada
museørene
ospeblada
pollenene
potetrisa
rotskudda
sesamfrøa
skjermene
sporehusa
stenglene
tredelene
utløperne
vinløvene
årsskudda
plantedelene10 bokstaver
akselblada
askeløvene
aspeløvene
avleggerne
begerblada
bjørkerisa
byggaksene
bøkeløvene
eikeløvene
erterisene
fikenblada
forbladene
fruktblada
frøbladene
furunålene
granbarene
høybladene
kimbladene
kimsekkene
kortskudda
kålbladene
langskudda
lønneblada
løvbladene
ospeløvene
palmeblada
potetgrasa
rotsystema
salatblada
strenglene
støvvegene
støvveiene
trekronene
trerøttene
tretoppene
vinbladene
ytterbegra
ørebladene
plantedelene11 bokstaver
almegrenene
aspebladene
barkvistene
bladføttene
bladnervene
bladslirene
brennhårene
dekkbladene
eikebladene
ertebelgene
fruktemnene
frøkapslene
frøskallene
furukronene
grantoppene
grasrøttene
gresstråene
grønnsakene
gåselabbene
hannraklene
kronbladene
maiskolbene
nypetornene
organellene
ospebladene
overleppene
potetgressa
potetrisene
rotknollene
rotskuddene
rotstokkene
sesamfrøene
sidegrenene
sporehusene
stiklingene
støvbærerne
trestammene
tyrirøttene
vinstokkene
ånderøttene
årsskuddene
plantedelene12 bokstaver
akselbladene
almegreinene
begerbladene
belgkapslene
bjørkerisene
bladskjedene
bladstilkene
erteskolmene
fikenbladene
fruktbladene
fruktknutene
furukonglene
furustammene
grankonglene
grankvistene
havrerislene
kimstenglene
kortskuddene
kvannrøttene
langskuddene
lønnebladene
palmebladene
palmegrenene
podekvistene
potetgrasene
roseknoppene
rotsystemene
salatbladene
sidegreinene
underleppene
ytterbegrene
plantedelene13 bokstaver
akselknoppene
alrunerøttene
blomsterstøva
halvskjermene
hjerterøttene
honninggjemma
kongleskjella
kvannerøttene
lakrisrøttene
palmegreinene
potetgressene
rosenknoppene
skallfruktene
steinfruktene
tornekvistene
yngleknoppene
plantedelene14 bokstaver
bønnestenglene
griffelføttene
pollenknappene
sellerirøttene
plantedelene15 bokstaver
blomsterbunnene
blomsterstøvene
honninggjemmene
kongleskjellene
spalteåpningene
stengelknollene
plantedelene16 bokstaver
blomsterstandene
plantedelene17 bokstaver
ledningsstrengene