Hva er preposisjon i kryssord?

Vi fant 240 synonymer til ordet preposisjon. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til preposisjon1 bokstaver
i
preposisjon2 bokstaver
ab
ad
an
at
av
de
er
ex
om
or
ut
preposisjon3 bokstaver
aki
bak
eks
for
fra
frå
før
hos
inn
med
mot
ned
ner
per
pro
til
uti
ved
via
preposisjon4 bokstaver
atti
baki
ifra
imot
inni
nedi
oppi
oppå
oven
over
ovom
prep
samt
unna
utav
uten
utom
utpå
preposisjon5 bokstaver
attom
austa
bakom
bakpå
blant
borti
derav
enkom
etter
foran
forbi
henad
innad
innen
innom
innpå
innåt
inter
kring
langs
nedad
nedom
nedpå
oppad
oppom
prep.
rundt
siden
sørpå
under
utant
utfor
utfra
utmed
utved
østpå
preposisjon6 bokstaver
attmed
austan
baktil
blandt
bortom
bortpå
er til
forfra
framom
frampå
fremom
frempå
førenn
henved
iblant
ifølge
ikring
innfor
innmed
inntil
innved
mellom
nede i
nedfor
nedmed
nedved
nordom
nordpå
nærved
oppmed
opptil
oppved
ovenpå
sydfra
sørfra
utafor
utafra
utefra
utenom
utenpå
utover
versus
preposisjon7 bokstaver
attenom
bakafor
bortmed
bortved
foruten
framved
fremved
gjennom
henimot
henover
hitafor
i blant
iblandt
imellom
innefra
innifra
innimot
innover
nedafor
nedafra
nedefra
nedenom
nedover
nordfra
nordmed
omkring
oppimot
oppover
ovenfor
ovenfra
overfor
praeter
utenfor
utenfra
utentil
utetter
vestfra
østafor
østenom
østover
preposisjon8 bokstaver
akterfra
austover
bakenfor
bakenfra
bakkring
bortafor
bortover
forinnen
framover
fremover
hinsides
hitenfor
hitetter
iberegna
iberekna
igjennom
innenfor
innenfra
innunder
langsmed
nedenfor
nedenfra
nedetter
nordafor
nordafra
nordenom
oppetter
oppunder
ovenifra
sønnafor
sønnafra
sønnafrå
søretter
vestenom
østenfor
østenfra
østetter
preposisjon9 bokstaver
bakenifra
bevegelse
bortenfor
bortetter
frametter
fremetter
hennenfor
iberegnet
ibereknet
inniblant
nedenifra
nordenfor
nordenfra
nordetter
ordklasse
sønderfra
sønnenfor
sønnenfra
tversover
vestenfor
vestetter
preposisjon10 bokstaver
etterhvert
langsetter
nedenunder
tillikemed
preposisjon11 bokstaver
forholdsord
ovenstående
preposisjon12 bokstaver
nedenstående
nordvestover
preposisjon14 bokstaver
omkringværende
preposisjon15 bokstaver
omkringsittende
preposisjon16 bokstaver
nedenforliggende
preposisjon17 bokstaver
grammatisk begrep
preposisjon19 bokstaver
begrep i grammatikk