Hva er styre i kryssord?

Vi fant 312 synonymer til ordet styre. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til styre2 bokstaver
dy
re
styre3 bokstaver
age
gre
ror
råd
sta
styre4 bokstaver
angi
bale
bile
duma
etat
fare
feie
fyke
føre
gyve
jage
kile
kute
lede
leie
lose
løpe
makt
mase
pale
pile
rase
ratt
regi
reie
ruse
Råde
spak
suse
ting
tøye
verb
verk
styre5 bokstaver
betro
betru
brake
brase
bråke
byråd
drive
greie
gulag
herje
herse
kjase
kjøre
kuske
larme
ordne
pense
pynte
ramle
ratte
reise
renne
rette
rumle
rydde
segle
seile
sette
sjaue
sjefe
sluse
spake
stell
ståke
støye
sykle
temme
tumle
tøyle
valte
vesen
styre6 bokstaver
anføre
befale
bringe
diarki
drønne
dundre
fronte
herske
husere
mestre
oppdra
overgi
regime
skaffe
skalte
skjene
skråle
smelle
sovjet
stagge
stikke
stille
storme
stryke
svinge
tordne
verbum
styre7 bokstaver
avgjøre
avvikle
beordre
bestyre
besørge
betjene
buksere
bystyre
diktere
elevråd
forestå
føre an
geleide
halloie
henlede
ledelse
mønstre
pålegge
påvirke
regjere
rå over
skjøtte
skralle
sprenge
styring
styrvol
stå for
triarki
veilede
styre8 bokstaver
anbefale
avslutte
befordre
beherske
berolige
bestemme
bestille
dirigere
dominere
enevelde
forlange
forordne
forvalte
framfåre
framføre
fremfåre
fremføre
handtere
heptarki
håndtere
kabinett
kommando
kontroll
navigere
rettlede
romstere
rorpinne
rumstere
råderett
styrevol
vanstyre
styre9 bokstaver
dekretere
direksjon
disponere
elvestyre
fastsette
førerskap
gjøre opp
ha makten
herje med
jordstyre
kollegium
manøvrere
myndighet
ordensråd
ordne opp
overhøyet
overstyre
parlament
presidere
presidium
regimente
regissere
regjering
riksstyre
råde over
sykkeldel
tsarvelde
valgstyre
styre10 bokstaver
bestyrelse
bondestyre
brannstyre
bukkestyre
decemvirat
embetsverk
fjellstyre
foreskrive
ha hånd om
ha retning
havnestyre
herredømme
hierokrati
høyrestyre
kanalisere
kirkevelde
klubbstyre
kommandere
lage leven
organisere
papirmølle
papirstyre
partistyre
plutokrati
pøbelstyre
regentskap
skolestyre
stelle med
styrestang
vippestyre
styre11 bokstaver
a-regjering
befale over
embetsstyre
fattigstyre
formannskap
forvaltning
herske over
holde leven
kontrollere
kybernetikk
marinestyre
prestevelde
redskapsdel
skjemavelde
styremiddel
styrvolratt
sykkelstyre
styre12 bokstaver
administrere
bruke styret
gå i spissen
holde rattet
kompensasjon
lage oppstyr
regjere over
styreredskap
styringsverk
styre13 bokstaver
bestemme over
del av sykkel
ecclesiokrati
ekklesiokrati
fengselsstyre
formynderskap
holde i tømme
presidentskap
rikmannsstyre
rådmannsvelde
sjumannsstyre
stå i spissen
tremannsstyre
tremannsvelde
styre14 bokstaver
administrasjon
ansvarshavende
havnedireksjon
havnekommisjon
høyreregjering
lage hurlumhei
presidere over
representasjon
rådsforsamling
være leder for
styre15 bokstaver
amtsformannskap
fattigkommisjon
fellesregjering
skalte og valte
styreinnretning
være herre over
styre16 bokstaver
gå i spissen for
militærregjering
presteherredømme
representantskap
topartiregjering
venstreregjering
vernepliktsstyre
styre17 bokstaver
arbeiderregjering
ettpartiregjering
har motorsykkelen
samlingsregjering
sentrumsregjering
stå i spissen for
trepartiregjering
styre18 bokstaver
bankadministrasjon
bedriftsforsamling
firepartiregjering
flerpartiregjering
flertallsregjering
venstreministerium
styre19 bokstaver
betjeningsanordning
koalisjonsregjering
samarbeidsregjering
sette huset på ende
styre20 bokstaver
administrasjonsorgan
administrativt organ
mindretallsregjering
styre22 bokstaver
arbeiderpartiregjering
forvaltningsvirksomhet