Hva er utilstrekkelig i kryssord?

Vi fant 68 synonymer til ordet utilstrekkelig. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til utilstrekkelig4 bokstaver
galt
lite
matt
ring
smal
snau
sped
svak
veik
utilstrekkelig5 bokstaver
knapp
liten
skjør
skral
smalt
snaut
spedt
svakt
trang
veikt
utilstrekkelig6 bokstaver
defekt
dårlig
karrig
knepen
snever
trangt
utilstrekkelig7 bokstaver
galtene
knepent
medtatt
måtelig
puslete
snevert
svekket
upresis
utilstrekkelig8 bokstaver
avmektig
frustran
fåtallig
kraftløs
sekundær
uholdbar
upresist
utmattet
viljeløs
utilstrekkelig9 bokstaver
begrenset
inadekvat
lite tess
maktesløs
sekundært
skrøpelig
uholdbart
ukomplett
unøyaktig
utilstrekkelig10 bokstaver
annenrangs
mangelfull
underlegen
utilstrekkelig11 bokstaver
innskrenket
mangelfullt
middelmådig
middelmåtig
ufullkommen
underlegent
utilstrekkelig12 bokstaver
annenklasses
insuffisiens
insuffisient
ufullkomment
ufullstendig
utilstrekkelig13 bokstaver
tilkortkommet
utilstrekkelig16 bokstaver
viljeløsavmektig
utilstrekkelig18 bokstaver
utilfredsstillende