Hva er viktig i kryssord?

Vi fant 167 synonymer til ordet viktig. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til viktig2 bokstaver
ry
viktig3 bokstaver
dyp
kry
ære
viktig4 bokstaver
kaut
navn
rang
stiv
stor
vekt
viktig5 bokstaver
grand
heder
hoven
jålet
klang
lødig
pavet
stolt
stort
trygg
trygt
vital
viktig6 bokstaver
ansett
blæret
dyster
fornem
hovent
hånlig
pompøs
seriøs
sikker
tillit
tyngde
vektig
vitalt
viktig7 bokstaver
aktelse
anselig
blasert
blærete
formell
fornemt
karslig
ledende
markert
navnene
omdømme
pivotal
renomme
selvgod
sentral
sikkert
sjølgod
viktig8 bokstaver
alvorlig
andektig
anseelse
arrogant
eksigent
ekspert-
hovmodig
humørløs
høystemt
imposant
innbilsk
kjepphøg
kjepphøy
krumtapp
nedtrykt
oppblåst
patetisk
pivotalt
relevant
selvgodt
sentralt
ærverdig
viktig9 bokstaver
betydelig
betydning
doserende
elementær
framskutt
fremskutt
hofferdig
kjepphøyt
narraktig
nødvendig
overlegen
prestisje
prominent
storaktig
suffisant
verdifull
vesentlig
viktighet
viktig10 bokstaver
alvorsfull
alvorstung
avgjørende
elementært
essensiell
essensielt
høytidelig
livsviktig
narraktigt
nedlatende
nonchalant
nonsjalant
om å gjøre
overlegent
pretensiøs
selvsikker
sjølsikker
snørrhoven
storsnutet
uunnværlig
uvurderlig
verdifullt
viktig11 bokstaver
autoritativ
bestemmende
betraktelig
forfengelig
framragende
framstående
fremragende
fremstående
fundamental
gravitetisk
høg på pæra
høy på pæra
innholdsrik
landsviktig
meningsfull
meningsfylt
presserende
pretensiøst
selvbevisst
selvopptatt
selvsikkert
signifikant
sjølbevisst
sjølopptatt
skittviktig
snørrhovent
snørrviktig
stor på det
viktig12 bokstaver
av betydning
banebrytende
framtredende
fremtredende
fundamentalt
høyt på strå
kjempeviktig
megetsigende
stivalvorlig
tungtveiende
viktig13 bokstaver
alfa og omega
ansikt (utad)
epokegjørende
grunnleggende
maktpågivende
tankevekkende
viktig14 bokstaver
betydningsfull
maktpåliggende
skjellsettende
utslagsgivende
viktig15 bokstaver
betydningsfullt
gjennomgripende
viktig16 bokstaver
meget om å gjøre
viktig17 bokstaver
av stor betydning
viktig21 bokstaver
som ikke kan utelates