Hva er virksomhet i kryssord?

Vi fant 550 synonymer til ordet virksomhet. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til virksomhet2 bokstaver
al
id
virksomhet3 bokstaver
akt
avl
fag
gem
lek
liv
mas
virksomhet4 bokstaver
bane
bank
bruk
byrå
dont
fart
feal
flid
futt
game
gang
gauk
gren
iver
jakt
jobb
kall
kjør
knog
kram
leik
olje
røre
salg
sjau
slit
smie
styr
teko
tjon
tral
tred
trim
verk
vern
verv
yrke
åger
virksomhet5 bokstaver
bingo
bolag
drift
feavl
feber
firma
fiske
gamet
grein
gruve
hogst
hugst
kraft
kunst
lobby
måral
mølle
organ
sjapp
spell
spill
sport
stell
strev
sving
tanke
trade
tralt
verft
vigør
virke
virksomhet6 bokstaver
affære
agency
aksjon
anlegg
arbeid
bakeri
bestyr
butikk
bøteri
censur
dyreal
elverk
embede
embete
emploi
energi
erverv
fangst
forlag
fusjon
handel
heleri
idrett
kuhold
kultur
køling
linavl
luteri
løping
marina
meieri
metier
misjon
mosjon
måravl
næring
område
potens
racket
rassel
rederi
rørsle
sjøliv
syssel
teater
tiltak
uvesen
viltal
vinavl
våronn
ysteri
virksomhet7 bokstaver
agentur
agronor
ansport
anstalt
antrekk
arbeide
badeliv
bedrift
blekeri
bransje
charter
diakoni
dyreavl
døvesak
erhverv
fabrikk
fargeri
ferdsel
fiskeri
foretak
gaukeri
gauking
gerilja
griseal
hesteal
hoffliv
hushold
hønseri
høvleri
jogging
kafeliv
kaninal
kirurgi
kjøring
kobleri
kompani
konsern
langeri
lesning
leveveg
levevei
lotteri
oppgave
pelsavl
potteri
praksis
reklame
romfart
rufferi
rørelse
sanglek
selskap
sending
service
sjøfart
småbruk
svineal
teknikk
tenning
tomgang
trafikk
trening
turisme
utbrott
utbrudd
vaskeri
veiding
velferd
velmakt
viltavl
økonomi
virksomhet8 bokstaver
ballyhoo
barnelek
berederi
bergverk
bokvesen
brenneri
bryggeri
business
bymisjon
dagdrift
demagogi
diktning
dyrevern
erfaring
ernæring
funksjon
gartneri
geskjeft
gjerning
gjøremål
griseavl
gullverk
hagebruk
handling
handverk
havbeite
hesteavl
husdyral
husstell
håndverk
industri
jernverk
jordbruk
kalkunal
kalkverk
kampanje
kaninavl
kirkeliv
kjemmeri
kjetteri
klekkeri
klubbliv
koksverk
kombinat
kystfart
køståing
lagspell
lagspill
landbruk
leiebyrå
levebrød
lobbying
luftfart
løpebane
maleverk
matstell
målstrev
natteliv
nordisme
oppdrett
pirateri
plastikk
politikk
postfart
praktikk
pukkverk
pulsslag
reiseliv
rørighet
samdrift
sangleik
sansning
shipping
silkeavl
skigåing
skisport
skogbruk
skriveri
slakteri
smugling
snekring
spinneri
statsliv
stilling
storbruk
stålverk
svineavl
tankfart
tenkning
tjeneste
torvbruk
valgkamp
vegstell
veistell
verksted
yrkesliv
ysteverk
virksomhet9 bokstaver
agitasjon
aktivitet
alfonseri
anmelderi
attføring
banedrift
bankvesen
barneleik
bevegelse
bilutleie
borgerdåd
bygerilja
dagarbeid
diplomati
døgndrift
effisiens
epigoneri
ettervern
fjøsdrift
forskning
forsyning
frihandel
frimureri
gullfeber
hagestell
hotelleri
hotellfag
husarbeid
husdyravl
initiativ
institutt
jektebruk
jektefart
kalkmølle
kalkunavl
kaperfart
kjerkeliv
knuseverk
kondisjon
kulldrift
kulturliv
kunstflid
kvernbruk
kystfiske
køkjøring
legekunst
lilleborg
livskraft
lobbyisme
lærhandel
maskineri
milebrann
mjøsfiske
notbøteri
oljefeber
omsetning
operasjon
pensjonat
postvesen
profesjon
rabulisme
reeksport
regjereri
sektvesen
seterbruk
skiløping
skipsfart
skogdrift
skogstell
skolegang
småarbeid
spedisjon
spionasje
stordrift
stølsbruk
sykepleie
sølvgruve
teaterliv
torevtikk
torvdrift
transport
travelhet
trålfiske
turisteri
turistikk
turistliv
turseilas
utearbeid
valgvesen
veideverk
viltpleie
viltstell
virkefelt
virkelyst
økumenikk
østhandel
virksomhet10 bokstaver
bestilling
bilfabrikk
fjellsport
flyfabrikk
forretning
handelshus
helsestell
iherdighet
manufaktur
pelsdyravl
porthandel
produksjon
regentskap
reinsdyral
salgsfirma
salthandel
sjukepleie
skipsverft
skogsdrift
smughandel
småbedrift
statsdrift
urverksted
uteseksjon
utfoldelse
varehandel
vegbygging
vegbygning
veibygging
vulkanisme
ølindustri
virksomhet11 bokstaver
flyindustri
forvaltning
husholdning
institusjon
kreativitet
oppdretteri
postflyging
privatdrift
prøveboring
reinsdyravl
renseanlegg
samfunnsliv
sardinfiske
sesongdrift
skattevesen
skraphandel
småindustri
sommerfiske
spekulasjon
storbedrift
taresanking
taretråling
tilvirkning
transaksjon
treindustri
turoperatør
vaktselskap
vinindustri
virkeområde
voksblekeri
virksomhet12 bokstaver
anstrengelse
arbeidsomhet
bilprodusent
fritidsklubb
kjeksfabrikk
kjøpmannskap
manipulasjon
pelsberederi
pelsverksted
platinagruve
rammefabrikk
rederinæring
sesongarbeid
sjøtransport
skipsbyggeri
skipsbygging
skogindustri
steinknuseri
steinpukkeri
storindustri
stålindustri
sværindustri
såpeindustri
tarebrenning
taresankning
tekoindustri
tjenerarbeid
torvindustri
tungindustri
uteseksjonen
utklippsbyrå
virksomhet13 bokstaver
dilettantisme
etablissement
forfatterskap
krabbefabrikk
pelsdyrnæring
plateverksted
privatpraksis
sardinpakkeri
selskapanlegg
silkeindustri
sirkusselskap
skandinavisme
skipsindustri
spritindustri
steinindustri
tjenesteyting
verksteddrift
veverindustri
videreeksport
virksomhet14 bokstaver
beskjeftigelse
postbefordring
propagandabyrå
reklamebransje
sardinindustri
skjortefabrikk
skotøyindustri
stålverksdrift
sukkerindustri
tekstilfabrikk
tjenesteytelse
trelastbedrift
trevarefabrikk
verkstedsdrift
virksomhet15 bokstaver
krøtteroppdrett
pelsdyroppdrett
pengeutpresning
pengeutpressing
pottaskefabrikk
proteseverksted
sildoljefabrikk
soyaoljefabrikk
spedisjonsfirma
tankevirksomhet
tekstilindustri
trevareindustri
utklipningsbyrå
virksomhet16 bokstaver
hønseoppdretteri
malingsprodusent
pottaskebrenning
skomakerverksted
telegraftjeneste
tremasseindustri
utlånsvirksomhet
verkstedindustri
virksomhet17 bokstaver
porselensindustri
reklamevirksomhet
teglverksindustri
teknologiindustri
transportindustri
underretningsbyrå
verkstedsindustri
virksomhetsområde
virksomhet21 bokstaver
forrædersk virksomhet
virksomhet22 bokstaver
forvaltningsvirksomhet
virksomhet25 bokstaver
sykkelreparasjonsverksted