Hva er vis i kryssord?

Vi fant 220 synonymer til ordet vis. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til vis2 bokstaver
by
gi
ha
si
te
øy
vis3 bokstaver
art
elv
has
lag
lei
lur
mål
pek
røp
sed
slå
syn
vei
vri
vær
åte
vis4 bokstaver
angi
bety
bruk
form
frod
klok
lærd
måte
plan
rekk
sett
skap
spak
sted
stev
stil
utgi
varr
vis5 bokstaver
antyd
anvis
avles
bevis
blott
gi ut
gjerd
gløgg
innta
kraft
la se
lunde
maner
modus
måter
orden
påpek
påvis
skikk
skriv
smart
synsk
utvis
veier
vesen
vis6 bokstaver
avdekk
avslør
belest
betegn
fasong
former
gjengi
henvis
imiter
kyndig
lanser
Marker
metode
oppfør
pek ut
system
tender
tyd på
utfold
veiled
vettug
vis7 bokstaver
avspeil
fastslå
forevis
forklar
forlegg
fortell
framfør
fremfør
illuder
indiker
kløktig
kyndige
manerer
metoder
oppklar
overlat
plasser
praksis
prosess
referer
send ut
skikker
studert
taktikk
utbrett
utstill
vesener
vitn om
åpenbar
vis8 bokstaver
demasker
fasonger
flyplass
framsynt
fremsynt
klarsynt
la få se
levesett
lufthamn
lufthavn
overrekk
parodier
prinsipp
publiser
still ut
strategi
vis frem
visjonær
væremåte
vis9 bokstaver
bevandret
blottlegg
djuptenkt
etterlign
forestill
fornuftig
forsynlig
framstill
fremstill
iata-kode
illustrer
klartenkt
konstater
la trykke
legg frem
omtenksom
oppførsel
praksiser
presenter
profetisk
prosedyre
registrer
sannspådd
sett frem
særs klok
taktikker
ton flagg
vikingvis
væremåter
vis10 bokstaver
allvitende
blottstill
demonstrer
forstandig
fortell om
fransk elv
gjennomsku
manifester
prosedyrer
renkespill
salomonisk
slå takten
still frem
strategier
svært klok
vis11 bokstaver
angrepsmåte
arbeidsmåte
bær preg av
forutseende
i frankrike
illuder som
innholdsrik
intelligent
kroatisk øy
skarpsindig
tilkjennegi
verdsligvis
vis12 bokstaver
apokalyptisk
bær til skue
divinatorisk
hold selskap
innsiktsfull
kunnskapsrik
øy i kroatia
vis13 bokstaver
angrepsvinkel
anskueliggjør
billedliggjør
eksemplifiser
framgangsmåte
fremgangsmåte
gi til kjenne
offentliggjør
vis14 bokstaver
flyplass i usa
fotballspiller
fremgangsmåter
gi uttrykk for
legg for dagen
still til skue
veiangrepsmåte
vis15 bokstaver
elv i frankrike
lett for å lære
tilnærmingsmåte
vis16 bokstaver
sted i frankrike
øy i middelhavet
vis18 bokstaver
by i ex-jugoslavia
øy i adriaterhavet
vis19 bokstaver
by i eks-jugoslavia