Hva er areal i kryssord?

Vi fant 159 synonymer til ordet areal. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til areal2 bokstaver
ar
da
areal3 bokstaver
daa
egn
eng
mål
rom
tun
areal4 bokstaver
felt
flat
kant
land
mark
råde
sone
sted
taje
teig
tomt
torg
vang
voll
åker
areal5 bokstaver
bakke
dekar
egner
flate
forum
fråde
grunn
jorde
lende
nisje
plass
plett
revir
råder
røfte
sfære
soner
strøk
trakt
tønne
utmål
vidde
areal6 bokstaver
domene
felter
flater
Marker
område
revier
røfter
sektor
skorpe
stykke
teiger
tomter
vidder
åpning
areal7 bokstaver
alburom
arealer
byareal
domener
grunner
jugerum
klaring
manesje
områder
plasser
provins
rotunde
stadion
stykker
terreng
tropene
vassmål
areal8 bokstaver
albuerom
distrikt
enemerke
friareal
jordvidd
landskap
reservat
revierer
skogteig
takflate
åpninger
areal9 bokstaver
enemerker
friområde
grønnsvær
gulvflate
jordareal
jordvidde
klaringer
lekeplass
lokalitet
overflate
plantning
seglareal
seilareal
skogsteig
skueplass
spellerom
spillerom
strekning
areal10 bokstaver
arealenhet
byggegrunn
flatevidde
grunnflate
grøntareal
gårdsplass
hogstflate
jordstykke
jordvidder
landområde
landskaper
landstykke
lebensraum
reservater
skogområde
skogsareal
skogstykke
tumleplass
areal11 bokstaver
fellesareal
himmelstrøk
jordstykker
landområder
lokaliteter
territorier
territorium
utstrekning
areal12 bokstaver
fellesområde
flateinnhold
idrettsplass
tumleplasser
utsiktsplatå
areal13 bokstaver
industriareal
landstrekning
myldreområder
traktdistrikt
areal14 bokstaver
friluftsområde
industriområde
kvadratinnhold
matematisk mål
areal15 bokstaver
beplantet areal
skogbrannområde
areal16 bokstaver
en plass i solen
kvadratkilometer
oppvarmingsareal
areal17 bokstaver
matematisk begrep
reparasjonsområde
areal19 bokstaver
landskapsvernområde
størrelse på område
areal20 bokstaver
matematisk størrelse
sommerfestivalområde
størrelse på området
areal21 bokstaver
rehabiliteringsområde
areal23 bokstaver
begrep innen matematikk