Hva er felt i kryssord?

Vi fant 293 synonymer til ordet felt. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til felt1 bokstaver
d
felt2 bokstaver
felt3 bokstaver
bed
del
dot
egn
eng
fag
fil
ula
felt4 bokstaver
bane
bete
data
dyst
emne
flat
gren
heat
hogd
kamp
krig
land
malm
mark
odin
rike
rute
røft
sagd
slok
slåk
sone
sted
teig
tomt
vang
voll
åker
felt5 bokstaver
areal
arena
bakke
baner
belte
blokk
champ
deler
drept
egner
embet
emner
feide
filer
flate
frise
gebet
genre
grein
grunn
jorde
kløvd
kåret
lende
linje
parti
plass
platå
punkt
revir
riker
rombe
ruter
røfte
røytt
saget
sfære
skutt
soner
strid
strøk
trakt
ufred
utmål
åsted
økset
felt6 bokstaver
avsagt
belter
bjelke
champs
domene
felter
flater
genrer
grener
kamper
kappet
knepet
kuttet
kvader
linjer
lynett
Marker
metier
metope
område
region
romber
røfter
røytet
sektor
sfærer
sirkel
skåret
steder
stykke
teiger
tomter
utmålt
veidet
veltet
verden
visund
felt7 bokstaver
arboret
arealer
arenaer
batalje
bransje
bussfil
byareal
domener
ekofisk
fagfelt
firkant
forkynt
gebeter
kvadrat
kvarter
nedlagt
områder
partier
peloton
pinetum
plasser
provins
punkter
sagd av
seksjon
sirkler
sjanger
slaktet
spolert
stadion
studier
studium
stykker
styrtet
terreng
trakter
tympana
valhall
veibane
ødelagt
felt8 bokstaver
avvirket
basketak
bataljer
beseiret
borefelt
bransjer
campagna
disiplin
distrikt
enemerke
felt dom
fragment
gassfelt
gavlfelt
gravfelt
hogd ned
kampsted
kjørefil
malmleie
minefelt
oljefelt
regioner
saget av
sektorer
skogteig
slagmark
spesiale
synsfelt
tympanon
tympanum
valplass
veggfelt
verdenen
verdener
felt9 bokstaver
arboretum
enemerker
fagområde
firkanter
fiskefelt
forekomst
forpurret
grønnsvær
hovedfelt
kjørebane
kjørefelt
kraftgate
kuttet av
kvadrater
kvarterer
lokalitet
minebelte
omstyrtet
profesjon
provinser
rektangel
sagd over
skutt ned
skåret av
spesialer
stadioner
strekking
strekning
virkefelt
åkerareal
felt10 bokstaver
disipliner
distrikter
emneområde
fangstfelt
fiskebanke
fiskegrunn
jordstykke
kampområde
kjørefiler
kontrovers
kullkastet
mellomfelt
militærliv
museumsfag
overvunnet
rektangler
saget over
saksområde
felt11 bokstaver
adressefelt
arbeidsfelt
avskjediget
departement
detronisert
fiskegrunne
forkynt dom
idrettsbane
jordstykker
kampområder
kjørefelter
krigsområde
lokaliteter
oljeuttrykk
profesjoner
sjakkbegrep
skåret over
spesialfelt
spesialitet
straffefelt
strekninger
territorier
territorium
virkeområde
felt12 bokstaver
felt med øks
idrettsbaner
idrettsplass
kryssordrute
nedslagsfelt
sjakkuttrykk
treningsfelt
felt13 bokstaver
ansvarsområde
arbeidsområde
avvirket skog
interessefelt
selfangstfelt
spesialområde
felt14 bokstaver
blomsterrabatt
forskningssted
idrettsplasser
krigsskueplass
felt15 bokstaver
avkrysningsfelt
selfangstområde
felt16 bokstaver
avgrenset område
gravitasjonsfelt
myndighetsområde
tresekundersfelt
felt17 bokstaver
akselerasjonsfelt
kraftledningsgate
olje- og gassfelt