Hva er begrep i kryssord?

Vi fant 241 synonymer til ordet begrep. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til begrep3 bokstaver
art
dom
dyr
gal
idé
lag
ord
tid
begrep4 bokstaver
ante
evne
ferd
grep
plan
sans
snev
term
vett
begrep5 bokstaver
aning
behag
besyv
bilde
evner
fatta
idéer
innså
kløkt
sanna
sansa
semem
snitt
tanke
teori
tider
topos
vesen
viten
begrep6 bokstaver
anelse
arslær
bilder
empati
fattet
fordom
formål
forsto
forstå
innsåg
mening
omgrep
person
planer
sannet
sanser
sanset
skjønn
tanker
termer
begrep7 bokstaver
anelser
aninger
apeiron
begreip
egenart
entitet
fatning
fenomen
fornuft
forsmak
forstod
følelse
gisning
handlag
hensikt
hyponym
håndlag
innhold
innsikt
konsept
meining
peiling
skjønte
teorier
vesener
begrep8 bokstaver
arschlær
begreper
erfaring
erkjente
fiks idé
fornemma
forstand
forvirre
gruveord
hypotese
ingenium
inntrykk
instinkt
kategori
kunnskap
lodda av
meninger
mistanke
oppfatta
prinsipp
sekkeord
slutning
ølbegrep
begrep9 bokstaver
anskuelse
antakelse
begavelse
betydning
fatteevne
ferdighet
fornemmet
forsmaker
fundering
hensikter
hyperonym
hypoteser
innføling
innleving
innsikter
intuisjon
kategorem
kjennskap
loddet av
marsfjære
messefall
mistanker
oppfattet
peilinger
skarpsinn
begrep10 bokstaver
antakelser
artsbegrep
begripelse
databegrep
diskresjon
dydsbegrep
dømmekraft
ekspertise
formodning
forståelse
forutaning
fremsyning
grunntanke
innlevelse
instinkter
klin kokos
konsepsjon
konvergens
kunnskaper
meditasjon
oppfatning
opphevelse
opplysning
overbegrep
overomgrep
principium
prinsipper
refleksjon
slutninger
sundt vett
æresbegrep
begrep11 bokstaver
abstraksjon
assosiasjon
begripelser
betydninger
ble klok på
datauttrykk
erkjennelse
fagkunnskap
ferdigheter
fornemmelse
forståelser
forutanelse
fremførelse
grunnbegrep
grunntanker
innfølinger
innlevelser
innsigelser
intuisjoner
oppfattelse
opphevelser
overveielse
pliktbegrep
samlebegrep
sekkebegrep
underbegrep
underomgrep
verdibegrep
begrep12 bokstaver
beskaffenhet
blei klok på
erkjennelser
fellesbegrep
forestilling
formodninger
fornemmelser
forutanelser
forutaninger
forutfølelse
grensebegrep
gruveuttrykk
innvendinger
oppfatninger
oppfattelser
opplysninger
refleksjoner
begrep13 bokstaver
assosiasjoner
ble klar over
fotballbegrep
kontemplasjon
predikabilier
ukjent soldat
begrep14 bokstaver
blei klar over
forestillinger
forstå det som
fra forstanden
fra konseptene
gi inntrykk av
idéassosiasjon
kryssordbegrep
skarpsindighet
begrep15 bokstaver
allmenndannelse
bergverksbegrep
lodda dybden av
oppfatningsevne
relasjonsbegrep
begrep16 bokstaver
bergverksuttrykk
betraktningsmåte
fellesbetegnelse
fikk inn i hodet
gudsforestilling
idéassosiasjoner
individualbegrep
loddet dybden av
oppfatningsevner
skarpsindigheter
størrelsesbegrep
tankeabstraksjon
begrep17 bokstaver
bokføringsuttrykk
forgodtbefinnende
matematisk begrep
begrep21 bokstaver
matematisk betegnelse