Hva er dom i kryssord?

Vi fant 187 synonymer til ordet dom. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til dom2 bokstaver
do
dom3 bokstaver
bot
hus
råd
åte
dom4 bokstaver
pryl
tukt
valg
øyne
dom5 bokstaver
besyv
drikk
duomo
fatwa
Fjell
kirke
moske
mulkt
nemnd
nevnd
slakt
dom6 bokstaver
angrep
anslag
avsikt
avtale
begrep
daddel
dekret
diktat
kapell
kjerke
mening
skjønn
spruch
straff
tempel
tittel
vedtak
dom7 bokstaver
bedehus
biltegn
bygning
en joly
fengsel
frikast
frislag
gudshus
judikat
klandre
kritikk
medfart
meining
münster
nidaros
omdømme
opinion
ordning
orskurd
slaveri
straffe
suffiks
verdikt
dom8 bokstaver
basilika
befaling
byggverk
domkirke
flyplass
frispark
iso-kode
jernbyrd
judisium
jugement
katedral
landkode
lufthamn
lufthavn
menighet
narkodom
pengebot
refselse
slakting
slutning
sluttord
synagoge
vederlag
verdidom
voldgift
voldsdom
dom9 bokstaver
adelsmann
arbitrium
avsigelse
brennevin
domkjerke
erklæring
ettermæle
gjengjeld
helligdom
iata-kode
kirkebygg
kjennelse
livsvarig
presedens
skiftedom
slaktning
stavkirke
tempeldom
tenkemåte
uttalelse
utvisning
vurdering
dom10 bokstaver
anmeldelse
avgjørelse
bedømmelse
beslutning
dødsstraff
enuntiatum
erstatning
forføyning
frifinning
frihetstap
hovedkirke
kjennetegn
konklusjon
nedrakking
nedsabling
prejudikat
resolusjon
salomonisk
straffedom
tabernakel
dom11 bokstaver
bebreidelse
bestemmelse
folkemening
folkets dom
fordømmelse
frifinnelse
helvetesdom
inndragning
kølnerdomen
munketittel
prejudicium
promilledom
påkjennelse
represalier
rettsavgjør
sjørettsdom
straffekast
trossamfunn
dom12 bokstaver
avstraffelse
domsresultat
hard medfart
kirkebygning
menighetshus
narkotikadom
nedvurdering
nidarosdomen
straffespark
valgresultat
voldgiftsdom
voldtektsdom
dom13 bokstaver
bilkjennetegn
domsavsigelse
etterstavelse
fjell i dagen
gjengjeldelse
jurykjennelse
kjerkebygning
dom14 bokstaver
domsbeslutning
fjell i europa
fjell i sveits
forsamlingshus
karakteristikk
rettskjennelse
valgresultatet
dom15 bokstaver
europeisk fjell
karakteristikon
karakteristikum
rettsavgjørelse
rettslig begrep
sveitsisk fjell
dom16 bokstaver
betraktningsmåte
nidaros domkirke
tilkjennegivelse
dom18 bokstaver
eksamensbedømmelse
endelig avgjørelse
fjelltopp i alpene
på motorkjøretøyer
dom25 bokstaver
Den Dominianske republikk
dom26 bokstaver
Den Dominikanske Republikk