Hva er represalier i kryssord?

Vi fant 41 synonymer til ordet represalier. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til represalier3 bokstaver
bot
dom
represalier4 bokstaver
hevn
lønn
pryl
takk
tukt
represalier5 bokstaver
feide
mulkt
represalier6 bokstaver
lønner
straff
represalier7 bokstaver
fengsel
nemesis
revansj
slaveri
represalier8 bokstaver
blodhevn
mottrekk
refselse
revansje
sanksjon
straffer
vederlag
vendetta
represalier9 bokstaver
belønning
gjengjeld
nemesiser
revansjer
represalier10 bokstaver
erstatning
frihetstap
represalie
straffedom
represalier11 bokstaver
belønninger
godtgjøring
inndragning
represalier12 bokstaver
avstraffelse
godtgjørelse
represalier13 bokstaver
gjengjeldelse
godtgjørelser
straffetiltak
represalier14 bokstaver
gjengjeldelser
represalier16 bokstaver
vendettablodhevn