Hva er represalie i kryssord?

Vi fant 20 synonymer til ordet represalie. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til represalie4 bokstaver
hevn
lønn
refs
takk
represalie6 bokstaver
straff
represalie7 bokstaver
nemesis
revansj
represalie8 bokstaver
mottrekk
revansje
sanksjon
vederlag
represalie9 bokstaver
belønning
gjengjeld
represalie11 bokstaver
godtgjøring
represalier
represalie12 bokstaver
godtgjørelse
tvangsmiddel
represalie13 bokstaver
gjengjeldelse
straffetiltak
represalie16 bokstaver
motforholdsregel