Hva er bestemmelsen i kryssord?

Vi fant 179 synonymer til ordet bestemmelsen. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til bestemmelsen3 bokstaver
ida
bestemmelsen4 bokstaver
akta
iden
råda
bestemmelsen5 bokstaver
akten
budet
domen
ideen
kåret
loven
lysta
målet
plane
rette
rolla
råden
rådet
bestemmelsen6 bokstaver
dommen
kallen
kallet
lodden
loddet
lysten
løyver
løyvet
normen
ordren
ordrer
planen
planet
plikta
retten
rollen
roller
sikter
siktet
smaken
ukasen
valget
viljen
ønsker
ønsket
bestemmelsen7 bokstaver
avtalen
avtaler
behaget
ediktet
fatumet
meninga
oppgava
parolen
plikten
påbudet
regelen
skjønne
utvegen
utveien
bestemmelsen8 bokstaver
dekretet
diktaten
diktatet
forbudet
formålet
forsynet
hensikta
kautelen
kautelet
kodeksen
lagnaden
lovbudet
løsninga
løysinga
meininga
meningen
misjonen
objektet
oppgaven
ordninga
passusen
recessen
redninga
skjebnen
skjønnet
vedtaket
vedtekta
vilkåret
åtgjerda
bestemmelsen9 bokstaver
befalinga
demarchen
diagnosen
direktive
endemålet
forsettet
gjerninga
godtykket
hensikten
kallelsen
klausulen
løsningen
løysingen
meiningen
ordningen
redningen
statutten
statuttet
styrelsen
vedtekten
åtgjerden
bestemmelsen10 bokstaver
anordninga
befalingen
beordringa
direktivet
forskrifta
funksjonen
gjerningen
instruksen
kjennelsen
kodisillen
kontrakten
lovregelen
ordinansen
overlegget
paragrafen
rettesnora
sanksjonen
siktemålet
bestemmelsen11 bokstaver
anordningen
avgjørelsen
avstemninga
beordringen
beslutninga
betingelsen
forbeholdet
forføyninga
forordninga
forskriften
intensjonen
livsoppgava
målsettinga
reglementet
regulativet
rettesnoren
tillatelsen
bestemmelsen12 bokstaver
avstemningen
beslutningen
definisjonen
forehavendet
forføyningen
forordningen
kartlegginga
livsoppgaven
målsettingen
resolusjonen
rettsregelen
siktepunktet
bestemmelsen13 bokstaver
disposisjonen
fastsettelsen
kartleggingen
livsgjerninga
lovparagrafen
ordensregelen
prisdannelsen
stipulasjonen
styrevedtaket
tilskikkelsen
bestemmelsen14 bokstaver
domsavsigelsen
grensesettinga
livsgjerningen
overenskomsten
bestemmelsen15 bokstaver
byggeforskrifta
bystyrevedtaket
forholdsregelen
grensesettingen
lovbestemmelsen
særbestemmelsen
bestemmelsen16 bokstaver
budsjettvedtaket
byggeforskriften
styrebeslutninga
bestemmelsen17 bokstaver
styrebeslutningen
bestemmelsen18 bokstaver
bestemmelsesstedet
forgodtbefinnendet