Hva er siktet i kryssord?

Vi fant 320 synonymer til ordet siktet. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til siktet2 bokstaver
siktet3 bokstaver
ser
siktet4 bokstaver
lest
læra
lært
ment
måla
sett
silt
syna
søkt
siktet5 bokstaver
harpa
holdt
kasta
klaga
klagd
korna
leser
leste
læren
lærer
læret
lærte
mener
mente
mynta
målet
peila
peilt
plana
plane
plant
prøva
prøvd
rensa
retta
rista
satsa
sendt
sikta
siler
silte
skrer
stemt
stilt
synet
sålda
sælda
søker
søkte
testa
vatra
vedda
verba
siktet6 bokstaver
anført
bedømt
drøfta
forska
harpen
harper
harpet
holder
kasten
kaster
kastet
klagde
klagen
klager
klaget
kornet
lærene
mynten
mynter
myntet
målene
omtalt
peiler
peilet
peilte
planen
planet
prøvde
prøven
prøver
renser
renset
retten
retter
rettet
rister
ristet
satser
satset
sender
sendte
skredd
skyldt
stemma
stemte
stilla
stille
stilte
synene
sålder
såldet
sælder
sældet
tester
testet
vatrer
vatret
vedder
veddet
verbet
visert
siktet7 bokstaver
anfører
anførte
anklaga
anklagd
bedømte
dioptra
drøfter
drøftet
forfina
formåla
forsker
forsket
granska
harpene
hentyda
hentydd
henvist
kastene
klagene
kornene
myntene
objekta
omtalen
omtaler
omtalte
oppdaga
planene
planere
planest
prøvene
ransaka
ransakt
rettene
skredde
skrøfta
skylder
skyldte
sortert
stemmen
stemmer
stemmet
stillen
stiller
stillet
studert
tiltalt
tok mål
verbene
viseren
viserer
viserne
viserte
vurdert
siktet8 bokstaver
alludert
anklagde
anklagen
anklager
anklaget
bebreida
bedømmer
beskyldt
betrakta
dioptret
endemåla
filtrert
forfiner
forfinet
formålet
gransker
gransket
henspilt
hentyder
hentydet
henvendt
henviser
henviste
holdt an
objektet
omtalene
oppdager
oppdaget
planeste
ransaker
ransaket
ransakte
referert
skrøfter
skrøftet
sorterer
sorterte
stemmene
stillene
stillere
studerer
studerte
tatt mål
tiltalen
tiltaler
tiltalte
utforska
verbumet
visitert
vurderer
vurderte
siktet9 bokstaver
adressert
alluderer
alluderte
anklagene
bebreider
bebreidet
besiktiga
beskylder
beskyldte
betrakter
betraktet
diopteret
dioptrene
endemålet
filtrerer
filtrerte
formålene
framstilt
fremstilt
henspilte
henvender
henvendte
inspisert
kikkerten
kritisert
objektene
refererer
refererte
sensurert
siktemåla
stilt inn
synsvidda
tiltalene
undersøkt
utforsker
utforsket
visiterer
visiterte
siktet10 bokstaver
adresserer
adresserte
besiktiger
besiktiget
endemålene
framstilte
fremstilte
gjennomgår
henspiller
inspiserer
inspiserte
kikkertene
kritiserer
kritiserte
rettet inn
sensurerer
sensurerte
siktemidla
siktemålet
synsvidden
tok øyemål
undersøker
undersøkte
var myntet
våpendelen
siktet11 bokstaver
etterforska
framstiller
fremstiller
gjennomgikk
gjennomgått
inkriminert
innretninga
kontrollert
siktemidlet
siktemålene
siktepunkta
synskretsen
synsviddene
vært riktig
siktet12 bokstaver
bestemmelsen
dioptersikta
etterforsker
etterforsket
inkriminerer
inkriminerte
innretningen
kikkertsikta
kontrollerer
kontrollerte
siktemidlene
siktepunktet
synskretsene
siktet13 bokstaver
bestemmelsene
dioptersiktet
innretningene
kikkertsiktet
siktemiddelet
siktepunktene
stilt inn mot
siktet14 bokstaver
dioptersiktene
kikkertsiktene
stilte inn mot
siktet25 bokstaver
skilte klinten fra hveten