Hva er stemmer i kryssord?

Vi fant 355 synonymer til ordet stemmer. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til stemmer2 bokstaver
er
ja
stemmer3 bokstaver
alt
kor
mål
stemmer4 bokstaver
kler
kles
masa
røst
soli
verb
vota
yrke
stemmer5 bokstaver
alten
alter
altet
demma
kilen
kiler
kiles
klypa
koret
maner
manes
masen
maser
mases
målet
mælen
mæler
mæles
mælet
organ
passe
persa
rimer
rimes
røsta
språk
talen
taler
tales
tonen
toner
tones
trykk
veier
veies
værer
væres
stemmer6 bokstaver
bassen
basser
bremsa
demmen
demmer
demmes
demper
dempes
dulmer
dulmes
formår
formås
gamben
gamber
gnager
gnages
hemmer
hemmes
holder
holdes
kleder
kledes
kledet
klemma
klypen
klyper
klypes
knegår
knegås
knuger
knuges
knuser
knuses
passee
passer
passes
persen
perser
perses
pressa
røsten
røster
røstes
røstet
sakker
sakkes
satser
satses
sikter
siktes
siktet
sinken
sinker
sinkes
soloen
soloer
spenna
stilla
stille
tvinga
tynger
tynges
vedder
veddes
velger
velges
verber
verbet
stemmer7 bokstaver
aldeles
avveier
avveies
beføler
beføles
beveger
beveges
bremsen
bremser
bremses
cymbler
damekor
fistler
hindrer
hindres
hylekor
klaffer
klaffes
klemmen
klemmer
klemmes
knegåes
korrekt
krammer
krammes
kryster
krystes
lindrer
lindres
matcher
matches
målføre
opterer
opteres
organer
organet
pikekor
pressen
presser
presses
riktige
saktner
saktnes
sangkor
skviser
skvises
spennen
spenner
spennes
spennet
språket
stagger
stagges
stansen
stanser
stanses
stenger
stenges
stenget
stillen
stiller
stilles
stillet
stopper
stoppes
symbler
talerør
tenoren
tenorer
trenger
trenges
trykken
trykker
trykkes
trykket
tvingen
tvinger
tvinges
voterer
voteres
votumet
stemmer8 bokstaver
aksenten
aksenter
antaster
antastes
avpasser
avpasses
bedømmer
bedømmes
bekommer
bekommes
cymbalen
cymbaler
cymbelen
fistelen
guttekor
justerer
justeres
kirkekor
kreister
kreistes
kvartett
målforma
målfører
målføret
påvirker
påvirkes
salderer
salderes
sopranen
sopraner
stillere
stillest
strammer
strammes
symbelen
symbeler
tonefall
verbumet
vurderer
vurderes
ølbassen
ølbasser
stemmer9 bokstaver
akkordeon
anspenner
anspennes
avslutter
avsluttes
avstemmer
avstemmes
barytonen
barytoner
beroliger
beroliges
dialekten
dialekter
diskanten
diskanter
er riktig
falsetten
falsetter
forsinker
forsinkes
influerer
influeres
intonerer
intoneres
målformen
målformer
overtaler
overtales
regulerer
reguleres
samsvarer
samsvares
taleorgan
talerøret
tilpasser
tilpasses
stemmer10 bokstaver
balanserer
balanseres
basstemmen
basstemmer
basunrøsta
bearbeider
bearbeides
englerøsta
harmonerer
harmoneres
innstiller
innstilles
mannsrøsta
nedstemmer
nedstemmes
prinsipale
tilskynder
tilskyndes
tonefallet
stemmer11 bokstaver
akkordeoner
akkordeonet
ballotterer
ballotteres
basunrøsten
basunrøster
damestemmen
damestemmer
englerøsten
englerøster
komprimerer
komprimeres
mannsrøsten
mannsrøster
overstemmen
overstemmer
overstemmes
prinsipalen
prinsipaler
sangstemmen
sangstemmer
smørtenoren
smørtenorer
sykkeldeler
taleorganer
taleorganet
tordenrøsta
stemmer12 bokstaver
akkommoderer
akkommoderes
annenstemmen
annenstemmer
barnestemmen
barnestemmer
guttestemmen
guttestemmer
heltetenoren
heltetenorer
mannsstemmen
mannsstemmer
menighetskor
tenorstemmen
tenorstemmer
tilslutninga
tordenrøsten
tordenrøster
understemmen
understemmer
stemmer13 bokstaver
bassbarytonen
bassbarytoner
kontratenoren
kontratenorer
kvinnestemmen
kvinnestemmer
mezzosopranen
mezzosopraner
tilslutningen
tilslutninger
stemmer14 bokstaver
stavelsestrykk
stemmer15 bokstaver
stemmer overens