Hva er institusjon i kryssord?

Vi fant 163 synonymer til ordet institusjon. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til institusjon2 bokstaver
bi
rf
institusjon3 bokstaver
hus
tre
institusjon4 bokstaver
asyl
bank
byrå
børs
etat
heim
hjem
verk
institusjon5 bokstaver
bolig
firma
minne
opera
organ
skole
stell
vesen
institusjon6 bokstaver
anlegg
Botsen
kurbad
mottak
museum
orakel
teater
institusjon7 bokstaver
akademi
anstalt
bedrift
bygning
daghjem
domstol
fengsel
foretak
hospice
klinikk
kloster
kompani
konsern
kvestur
lekotek
selskap
sykehus
institusjon8 bokstaver
ekteskap
folkebad
hospital
internat
lasarett
losvesen
långiver
mediatek
riksbank
sjukehus
sykehjem
værested
institusjon9 bokstaver
amtsskole
atomorgan
barnehage
barnehjem
dagsenter
eksternat
eldrehjem
enkekasse
gamleheim
gamlehjem
institutt
kollektiv
leirskole
lånekasse
pikeskole
pleiehjem
postvesen
realskole
sjukeheim
statsmakt
stiftelse
sykekasse
vannvesen
vassvesen
institusjon10 bokstaver
aldersheim
aldershjem
asylmottak
barneskole
forretning
handelshus
konsortium
kuranstalt
kurssenter
legesenter
lærerskole
nyhetsbyrå
skogoppsyn
skyteskole
statskirke
stortinget
tollkammer
virksomhet
institusjon11 bokstaver
arbeidsleir
botsfengsel
foretagende
foretakende
helsesenter
intendantur
krisesenter
poliklinikk
riksteatret
sekretariat
universitet
institusjon12 bokstaver
aksjeselskap
ballettskole
bankierfirma
helsestasjon
landsfengsel
nansenskolen
nasjonalbank
organisasjon
politikammer
riksteateret
ungdomsklubb
institusjon13 bokstaver
etablissement
fiskerimuseum
fritidssenter
jomfrukloster
kreftregister
omsorgssenter
oppdragsgiver
privatklinikk
seremonivesen
sinnssykeasyl
institusjon14 bokstaver
arbeidsanstalt
edruskapsnemnd
overformynderi
straffeanstalt
velferdssenter
institusjon15 bokstaver
forretningsbank
frøkenstiftelse
interessentskap
kunstnernes hus
låneinstitusjon
radiogavefondet
redningsanstalt
sikringsanstalt
sykehjemanstalt
institusjon16 bokstaver
aktivitetssenter
distriktsfengsel
eldreinstitusjon
kompetansesenter
kunstinstitusjon
kystkultursenter
institusjon17 bokstaver
aldersinstitusjon
avrusningsstasjon
barnevernsklinikk
distriktshøgskole
distriktshøyskole
finansinstitusjon
forvaringsanstalt
kulturinstitusjon
underretningsbyrå
undervisningsbygg
institusjon18 bokstaver
underoffisersskole
institusjon20 bokstaver
undervisningsbygning
institusjon21 bokstaver
forskningsinstitusjon