Hva er kontrollere i kryssord?

Vi fant 134 synonymer til ordet kontrollere. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til kontrollere3 bokstaver
age
kontrollere4 bokstaver
bese
lese
lære
påse
søke
tøye
verb
kontrollere5 bokstaver
kjøre
prøve
rette
sikte
sjefe
styre
teste
tilse
tumle
tøyle
kontrollere6 bokstaver
avlese
avveie
befale
befare
forske
herske
mestre
sjekke
verbum
visere
kontrollere7 bokstaver
bedømme
beordre
besikte
diktere
etterse
forhøre
granske
gå over
ha makt
justere
klarere
mønstre
oppdage
pålegge
ransake
rå over
screene
studere
synfare
kontrollere8 bokstaver
adaptere
beherske
bestemme
bestille
betrakte
dirigere
dominere
fintelle
forandre
forbedre
forlange
forordne
forvalte
handtere
håndtere
overveie
overvåke
regulere
reparere
revidere
se etter
utforske
validere
visitere
kontrollere9 bokstaver
ajourføre
alkoteste
beriktige
besiktige
dekartere
dekretere
fastsette
forske på
gjennomgå
ha tilsyn
inspisere
kalibrere
korrigere
omarbeide
overprøve
råde over
sensurere
sjekke ut
undersøke
kontrollere10 bokstaver
etterprøve
ettertelle
foreskrive
kommandere
koordinere
prøvekjøre
sjekke inn
sjekke opp
kontrollere11 bokstaver
akkommodere
dopingteste
etterforske
finne ut av
gjennomlete
gjennomsøke
gå igjennom
herske over
kontrollere12 bokstaver
administrere
forvisse seg
gjennomleite
ha makt over
kollasjonere
regjere over
stå ved makt
kontrollere13 bokstaver
akklimatisere
bestemme over
dobbeltsjekke
finne ut (av)
ha tilsyn med
holde i tømme
kontrollere14 bokstaver
kvalitetssikre
kontrollere15 bokstaver
forvisse seg om
føre tilsyn med
ha kontroll med
undersøkebefare
være herre over
kontrollere16 bokstaver
føre tillsyn med
ha kontroll over
kontrollere17 bokstaver
føre kontroll med
ha myndighet over
legge under lupen
kontrollere18 bokstaver
gå etter i sømmene
ha kontrollen over
kontrollere19 bokstaver
rette søkelyset mot
kontrollere20 bokstaver
kikke over skulderen