Hva er kreva i kryssord?

Vi fant 218 synonymer til ordet kreva. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til kreva2 bokstaver
ba
kreva3 bokstaver
bad
bød
bøy
tok
kreva4 bokstaver
anga
bedt
budt
bydd
eska
kria
påla
rykt
tatt
utba
kreva5 bokstaver
angav
antok
bedte
betød
bragt
brakt
budte
bydde
byene
esket
hevda
kosta
oppga
purra
påbød
påbøy
påsto
rikka
rokka
rugga
rykka
rykte
skapt
spurt
tatte
tilsa
utbad
verba
ville
voldt
ønska
ønskt
kreva6 bokstaver
angitt
anmoda
antatt
betydd
bevega
bevegd
bragte
brakte
eskede
eskene
eskete
flytta
fordra
hevdet
kostet
kriene
mottok
oppgav
purret
påbudt
påbydd
pålagt
påstod
rikket
rokket
rugget
rykket
skapte
spurte
utbedt
uteska
villet
voldte
ønsket
ønskte
kreva7 bokstaver
angitte
anholdt
anmodet
annamma
antatte
avkreva
avkrevd
avtvang
begjært
beordra
bestemt
betinga
betydde
bevegde
beveget
bevirka
flyttet
fordret
hevdede
hevdete
inndrev
innebar
kostede
kostete
medført
mottatt
oppgitt
purrede
purrene
purrete
påbudte
påbydde
pålagte
påstått
rikkede
rikkete
rokkede
rokkene
rokkete
ruggede
ruggene
ruggete
rykkede
rykkete
tilsagt
utbedte
utesket
verbene
villede
villene
villete
ønskede
ønskene
ønskete
kreva8 bokstaver
anholdte
anmodede
anmodete
annammet
avkrevde
avkrevet
begjærte
beordret
bestemte
betinget
bevegede
bevegete
bevirket
bringene
flyttede
flyttete
fordrede
fordrete
forlangt
framkalt
fremkalt
inndreiv
medførte
mottatte
oppgitte
påståtte
tilsagte
uteskede
uteskete
kreva9 bokstaver
annammede
annammete
avkrevede
avkrevete
avstedkom
avtvungen
avtvunget
avtvungne
beordrede
beordrete
betingede
betingete
bevirkede
bevirkete
forlangte
forplikta
forutsatt
forårsaka
framkalte
fremkalte
inndreven
inndrevet
inndrevne
innebåren
innebåret
innebårne
insistert
involvert
postulert
rekvirert
vindisert
kreva10 bokstaver
forbeholdt
forpliktet
forutsatte
forårsaket
innkassert
insisterte
involverte
postulerte
rekvirerte
vindiserte
kreva11 bokstaver
avstedkomne
forbeholdte
forpliktede
forpliktete
forårsakede
forårsakete
innkasserte
kreva12 bokstaver
avstedkommen
avstedkommet
kreva14 bokstaver
nødvendiggjort
kreva15 bokstaver
nødvendiggjorde
nødvendiggjorte