Hva er oppgitt i kryssord?

Vi fant 166 synonymer til ordet oppgitt. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til oppgitt3 bokstaver
kei
lei
oppgitt4 bokstaver
fått
grua
kjed
løst
matt
motl
ofra
rømt
røpa
røpt
sagt
tapt
vikt
oppgitt5 bokstaver
brutt
grudd
gruet
hevda
kreva
krevd
løyst
meldt
mista
nevnt
ofret
rømma
røpet
slept
trett
trøtt
veken
veket
oppgitt6 bokstaver
anført
angitt
avgitt
avlyst
begitt
betydd
droppa
flykta
hevdet
krevet
lutlei
løsere
løsest
mistet
motløs
nedfor
rådløs
rømmet
sitert
skuffa
stansa
utafor
varsla
oppgitt7 bokstaver
anmeldt
anslått
avblåst
avstått
bemerka
beregna
blasert
droppet
erklært
flyktet
forlatt
forsaga
forsaka
fortalt
fortapt
frabedt
frafalt
gørrlei
henlagt
løseste
meddelt
motlaus
motløst
nedlagt
oppgidd
opplyst
påstått
saksøkt
skuffet
sluppen
sluppet
stanset
utslokt
utslukt
varslet
oppgitt8 bokstaver
avmektig
avsverga
avsvoren
avsvoret
bemerket
beregnet
forfekta
forkasta
forklart
forlangt
forsaget
forsaket
forsvart
fortvilt
fratrådt
fraveken
fraveket
gitt opp
innstilt
mismodig
nedslått
nedstemt
nedtrykt
overgitt
overlatt
prisgitt
resymert
varskudd
oppgitt9 bokstaver
annullert
avskreven
avskrevet
avsverget
deprimert
erkl�rt
etterlatt
fastholdt
fastslått
forfektet
forkastet
fortvilet
framholdt
fremholdt
gitt tapt
kunngjort
ladd fare
livstrett
livstrøtt
maktesløs
motfallen
postulert
renonsert
resignert
sjakkterm
skrinlagt
oppgitt10 bokstaver
abandonert
forsvunnen
forsvunnet
kansellert
kapitulert
konstatert
nektet seg
rapportert
underretta
oppgitt11 bokstaver
i kjelleren
sluttet med
spesifisert
trukket seg
underrettet
oppgitt12 bokstaver
bekjentgjort
derelinkvert
oppgitt13 bokstaver
slått fra seg
tilintetgjort
tilkjennegitt
oppgitt14 bokstaver
gitt avkall på
offentliggjort