Kryssordkjempen

Synonymer til POLITIKER i kryssord

Viser alle kryssordløsninger for POLITIKER kryssord Søketips

POLITIKER: En politiker er en person som aktivt deltar i politiske beslutningsprosesser og representerer folket i ulike politiske fora. Deres hovedoppgave er å formulere og fremme politiske agendaer, samt å påvirke og utforme lover og regler som påvirker samfunnet. Politikere kan være medlemmer av politiske partier eller uavhengige aktører, og de kan inneha ulike roller som statsråder, parlamentsmedlemmer eller lokale representanter. Deres arbeid involverer ofte debatter, forhandlinger og kompromisser for å oppnå politiske mål. For noen kan politikere være en kilde til inspirasjon og håp, mens for andre kan de være et emne for kritikk og kryssordlignende gåter, da deres handlinger og beslutninger kan være gjenstand for offentlig vurdering og diskusjon.

2 bokstaver

3 bokstaver

4 bokstaver

5 bokstaver