Hva er bas i kryssord?

Vi fant 118 synonymer til ordet bas. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til bas2 bokstaver
as
dj
bas3 bokstaver
dyp
lav
mas
ork
bas4 bokstaver
boss
bråk
ener
guru
herj
hode
mann
navn
plag
sjef
slit
stri
ståk
yrke
bas5 bokstaver
Abels
befal
fårer
fører
herre
huser
konge
leder
leier
plage
prins
strev
bas6 bokstaver
arbeid
artist
besvær
hjerne
mester
notbas
person
regjer
stiger
styrer
tittel
bas7 bokstaver
anfører
formann
fornavn
husbond
hyrebas
kaptein
kommers
musiker
notmann
skipper
bas8 bokstaver
anførers
bestyrer
direktør
døpenavn
egennavn
foresatt
husbonde
letesjef
overhode
stilling
tullprat
tuml deg
velt deg
bas9 bokstaver
ansvarlig
bestemann
den beste
disponent
forvalter
guttenavn
mannsnavn
overordna
politiker
sjefsjobb
snurpebas
tømmerbas
bas10 bokstaver
anleggsbas
artistnavn
discjockey
diskjockey
firmaleder
folkevalgt
høvedsmann
kommandant
notlagsjef
overordnet
overstiger
personnavn
planlegger
bas11 bokstaver
forstavelse
gruppeleder
komponister
prins(esse)
sjefanfører
verksmester
yrkestittel
yrkesutøver
bas12 bokstaver
anleggsleder
anstrengelse
arbeidsgiver
arbeidsleder
innsatsleder
bas13 bokstaver
administrator
arbeidsgivers
lederstilling
bas14 bokstaver
anleggsformann
arbeidsformann
ledende person
nederlandsk DJ
bas15 bokstaver
arbeidsformanns
bas17 bokstaver
den som bestemmer
bas19 bokstaver
nederlandsk musiker
bas20 bokstaver
argentinsk politiker
bas23 bokstaver
politiker fra argentina
bas24 bokstaver
sør amerikansk politiker
bas25 bokstaver
den som trekker i trådene