Hva er leder i kryssord?

Vi fant 711 synonymer til ordet leder. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til leder3 bokstaver
aga
ali
bas
kne
los
mao
rer
rex
rår
rør
tet
leder4 bokstaver
abba
Amir
boss
dean
disp
doge
duce
eier
emir
ener
fjes
føre
grer
guru
hode
imam
isse
navn
nøtt
pamp
pave
pære
riff
shah
sjah
sjef
skip
slue
topp
tsar
vett
yrke
leder5 bokstaver
abbed
akela
anode
augur
befal
dekan
doyen
dårer
farao
fårer
fører
herre
kalif
kanon
kediv
konge
krone
leiar
leier
lenin
loser
mahdi
mulla
prins
prior
rabbi
råder
shunt
sider
sjeik
skolt
smith
spiss
vesir
yrker
leder6 bokstaver
ansikt
arafat
betror
biskop
driver
dynast
emploi
employ
faktor
fester
fuhrer
führer
fyrste
ghazin
greier
gudfar
guider
hjerne
innbyr
kantor
katode
keiser
koryfe
lokker
lokkes
magnat
master
mentor
mester
mollah
monark
mullah
nestor
notbas
ordner
person
planet
porter
preses
primas
pynter
regent
rektor
reofor
retten
retter
rydder
sorgen
Stalin
stiler
stuert
stykke
styrer
sultan
tambur
topper
trener
tribun
tøyler
ureter
verbet
økonom
leder7 bokstaver
anfører
arkivar
bakmann
bedårer
befaler
bringer
budsjef
coacher
dekanus
fagsjef
formann
frister
fronter
førster
general
hersker
hierark
husbond
hærsjef
høvding
i avisa
innlegg
inserat
kansler
kaptein
kranium
kronikk
krosjef
ledelse
lektyre
maestro
manager
messias
offiser
oppsett
prefekt
pubvert
rådmann
Saladin
strateg
tetmann
ættmann
øverste
leder8 bokstaver
alfahann
apoteker
artikkel
ayatolla
banksjef
basesjef
bestyrer
besørger
bjelleku
byggsjef
byråsjef
caudillo
champion
cicerone
dekurion
diktator
direktør
dirigent
domprost
dronning
egennavn
er først
foresatt
forestår
forfører
forleder
forstand
geleider
guvernør
henleder
husbonde
i avisen
kafesjef
kardinal
khomeini
klansjef
kommisær
lagfører
lagleder
leirsjef
letesjef
lidelser
majestet
mandritt
marskalk
minister
ordfører
overhode
patriark
potentat
pst-sjef
rabbiner
redaktør
regissør
regjerer
revysjef
rodesjef
skjøtter
skytebas
soussjef
står for
Superior
telesjef
topplokk
toppmann
toppsjef
ubehaget
vegviser
veileder
veiviser
villeder
leder9 bokstaver
abbedisse
akronymer
anbefaler
ansvarlig
artotekar
avisstoff
ayatollah
befordrer
behersker
bestemmer
bjellesau
boerfører
brannsjef
centurion
cyprianus
dirigerer
disponent
dominerer
elektrode
etatssjef
etternavn
fanebærer
finansråd
forkvinne
forlokker
forturner
forvalter
framparti
fremparti
gauleiter
havnesjef
henvender
hovedmann
husøkonom
intendant
kampleder
kampleier
kirkesjef
kommandør
kommentar
konduktor
konduktør
konrektor
kroppsdel
lagersjef
lesestoff
ligaleder
mafiaboss
makthaver
Mussolini
møteleder
navigerer
oldermann
operasjef
ordstyrer
overhyrde
overordna
partisjef
president
prinsipal
priorinne
prosektor
rennleder
rennleier
rettleder
ringleder
ringleier
salahadin
salgssjef
sektleder
sjefsjobb
sjefslege
skolesjef
smøresjef
soneleder
soneleier
spartacus
stabssjef
statsmakt
statsmann
statssjef
stifinner
storbonde
sykdommer
syslemann
termistor
toppfigur
toppleder
ulveleder
ulveleier
leder10 bokstaver
adresserer
avantgarde
avisstykke
bandefører
bandeleder
bankøkonom
bladstyrer
butikksjef
byggmester
dalai lama
dommersjef
egon olsen
embedsmann
emmyvinner
enehersker
erkebiskop
filmotekar
folkevalgt
forstander
frontfigur
generasjon
gorbatsjov
hodeskalle
hotellsjef
høvedsmann
impresario
inkvisitor
keiserinne
kommandant
kontorsjef
korpsleder
lagkaptein
landsfader
landsherre
merkesmann
munkeleder
nessekonge
nyhetssjef
ordner opp
overordnet
overstiger
planlegger
politisjef
presiderer
pressesjef
regisserer
reiseguide
reiseleder
rikstrener
sceneleder
serieleder
sirkussjef
skipsleier
slektsnavn
sosialsjef
sportssjef
statsleder
stormester
strømleder
styreleder
sysselmann
teatersjef
tiltrekker
viktig kar
leder11 bokstaver
anførerbukk
avisinnlegg
bibliotekar
bjelletikse
bjølletikse
brigadesjef
butikkleder
elverkssjef
emmy-vinner
familienavn
forlagsmann
forlagssjef
gruppefører
gruppeleder
hovedperson
idrettssjef
impressario
juryformann
kjellermann
kjøkkensjef
klinikksjef
klostersjef
kommanderer
konsernsjef
koordinator
ledersprett
livvaktsjef
mektig mann
mellomleder
organisator
overjordmor
overkikador
prins(esse)
sjefsjurist
sjefskirurg
skolestyrer
sosialleder
steller med
stevneleder
tamburmajor
tillitsmann
tiltakssjef
ubåtkaptein
utesekretær
varehussjef
verksmester
vigridleder
yrkesutøver
zuluhøvding
økonomisjef
leder12 bokstaver
arbeidsgiver
arbeidsleder
arkimandritt
atelierleder
avholdsleder
avisartikkel
avisredaktør
bankdirektør
baptistleder
borgermester
bygningssjef
fagansvarlig
filmregissør
fjernsynsjef
forsvarssjef
førstefiolin
generalmajor
hjerneskalle
hullkortsjef
idrettsleder
innkjøpssjef
innsatsleder
kjedsomheter
klubbformann
krigsøverste
kriminalsjef
kystdirektør
landshøvding
laugsformann
ligger foran
ligger først
ligger i tet
militærleder
nøkkelperson
opprørsleder
partiformann
personalsjef
primus motor
redaksjonelt
regionalsjef
sjefredaktør
speiderleder
stasjonssjef
statsarkivar
streikeleder
styreformann
teledirektør
turnemanager
ureterureter
vigrid-leder
yasir arafat
øversteprest
leder13 bokstaver
administrator
administrerer
apasjehøvding
araberhøvding
arbeidskjøper
avdelingssjef
ballettmester
banjeroffiser
barnehagesjef
bataljonssjef
bedriftsleder
befalingsmann
distriktssjef
er førstemann
ferskvaresjef
finansrådmann
fjernsynssjef
godsforvalter
går i spissen
havnedirektør
henvender seg
instituttsjef
juniorkaptein
karavanefører
kirkeminister
kirkestatsråd
komiteformann
krigsminister
landslagssjef
lederartikkel
lederposisjon
lederstilling
leierartikkel
mektig person
oppdragsgiver
paterfamilias
patruljefører
plattformsjef
regimentssjef
regnskapssjef
rikspresident
ryttergeneral
seksjonsleder
skoledirektør
spissartikkel
statsminister
statsoverhode
viktig person
visepresident
leder14 bokstaver
anleggsformann
ansvarshavende
arbeidsformann
avdelingsleder
brigadegeneral
distriktsfører
driftsbestyrer
fakultetsleder
filialbestyrer
finansdirektør
forgrunnsfigur
forstanderinne
hotelldirektør
justerdirektør
kapellmagister
kollektivleder
ledende person
ligger best an
ligger i teten
meieribestyrer
muslimsk leder
nyhetsdirektør
oversykepleier
pater familias
polarferdleder
rederidirektør
regjeringssjef
rettspresident
senterdirektør
seremonimester
sirkusdirektør
sjefsinnpisker
skoleinspektør
slektskapssteg
streikegeneral
står i spissen
terroristleder
trykkerifaktor
øverste etasje
leder15 bokstaver
aktivitetsleder
barnehagestyrer
elektrisk leder
forbundskansler
forlagsdirektør
fylkesskolesjef
generaldirektør
generalsekretær
konserndirektør
konsertdirigent
laboratoriesjef
landslagstrener
museumsdirektør
operasjonsleder
presiderer over
sentralbanksjef
sjefssykepleier
slottsforvalter
stykke i avisen
toppidrettssjef
utrykningsleder
økonomidirektør
leder16 bokstaver
beslutningstaker
eiendomsdirektør
ekspedisjonssjef
fakultetsformann
fengselsdirektør
fotballpresident
generalinspektør
generalsekretårø
idrettspresident
ligger som nr. 1
orkesterdirigent
rørleg kroppsdel
stuntkoordinator
leder17 bokstaver
akuttmottaksleder
artikkelansvarlig
avdelingsdirektør
bibliotekdirektør
bruksbestyrerinne
den som bestemmer
etterretningssjef
fylkesnæringssjef
fører i fristelse
gruvearbeidsleder
går i spissen for
hegemoniinnehaver
innrulleringssjef
installasjonssjef
instituttbestyrer
kabinettssekretær
kirkerådsdirektør
klosterforstander
kommunekontorsjef
konstruksjonssjef
kringkastingssjef
kullgruvedirektør
kunstnerisk leder
leder av filmotek
marketingdirektør
medisinaldirektør
miljøverndirektør
musikkforlagssjef
oberberghauptmann
oppfølgningsleder
pensjonatbestyrer
planleggingsleder
plateselskapssjef
rør som leder noe
sjefadministrator
vassdragsdirektør
leder18 bokstaver
etterretningsleder
forgrunnsskikkelse
kringkastningssjef
primus inter pares
redaksjonsartikkel
seniorprogrammerer
sjiamuslimsk leder
stortingspresident
står i spissen for
universitetsrektor
leder19 bokstaver
amerikansk regissør
avklaringsansvarlig
datatilsynsdirektør
ligger som nummer 1
menighetsforstander
politiførstebetjent
produksjonsdesigner
leder20 bokstaver
formann i arbeidslag
leder ut i fristelse
ligger først i løypa
leder21 bokstaver
generalkrigskommissær
redaksjonell artikkel
leder22 bokstaver
arbeidsstedsoverordnet
kommunikasjonsdirektør
landbruksskolebestyrer
organisasjonsspydspiss
organisasjonstoppfigur
leder23 bokstaver
amerikansk filmregissør
leder24 bokstaver
administrerende direktør
generaljurisdiksjonssjef
rørleg del av ein maskin
stengelstykke mellom kne
leder25 bokstaver
den som trekker i trådene
leder28 bokstaver
stoff som leder elektrisitet
leder29 bokstaver
legeme som leder elektrisitet
tittel for sjiamuslimsk leder
trafikksikkerhetsutvalgsleder
leder33 bokstaver
ærestittel for sjiamuslimsk leder
leder35 bokstaver
fylkestrafikksikkerhetsutvalgsleder
samband mellom to eller fleire bein
leder37 bokstaver
islamsk ærestittel innenfor sjiaislam
leder45 bokstaver
rørleg kroppsdel som grensar opp til eit ledd