Hva er bringer i kryssord?

Vi fant 176 synonymer til ordet bringer. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til bringer3 bokstaver
byr
bys
dyr
gir
gis
ste
tar
tas
bringer4 bokstaver
byen
byer
dyre
gies
ster
stes
verb
bringer5 bokstaver
avgir
avgis
blåsa
bryst
bærer
bæres
driva
dyret
elgen
elger
faren
farer
fares
fyker
fykes
fører
føres
føret
leden
leder
ledes
loser
loses
oksen
okser
rekka
steet
unner
unnes
bringer6 bokstaver
avgies
barmen
barmer
blåsen
blåser
blåses
byster
driven
driver
drives
favnen
favner
fløter
henter
hentes
holder
holdes
kjører
kjøres
rekken
rekker
rekkes
sender
sendes
steder
stedes
styrer
styres
styret
verber
verbet
volder
voldes
bringer7 bokstaver
betaler
betales
bryster
brystet
donerer
doneres
dragser
dragses
drasser
drasses
flytter
flyttes
forærer
foræres
frakter
fraktes
frambyr
frambys
hanndyr
leverer
leveres
skaffer
skaffes
skaudyr
trakter
traktes
bringer8 bokstaver
avvikler
avvikles
besørger
besørges
bevilger
bevilges
elgoksen
elgokser
erlegger
erlegges
geleider
geleides
meddeler
meddeles
medfører
medføres
overdrar
overdras
serverer
serveres
skjenker
skjenkes
skogsdyr
verbumet
bringer9 bokstaver
avleverer
avleveres
befordrer
befordres
deponerer
deponeres
forvolder
forvoldes
framfører
framføres
fremfører
fremføres
handterer
handteres
hanndyret
håndterer
håndteres
bringer10 bokstaver
apporterer
apporteres
ekspederer
ekspederes
forårsaker
forårsakes
framkaller
framkalles
fremkaller
fremkalles
innbringer
innbringes
medbringer
medbringes
overrekker
overrekkes
produserer
produseres
skogsdyret
bringer11 bokstaver
kroppsdelen
kroppsdeler
legemsdelen
legemsdeler
overbringer
overbringes
overleverer
overleveres
bringer13 bokstaver
fører med seg
transporterer
transporteres
bringer19 bokstaver
bringer det til noe
bringer26 bokstaver
bringer deg opp i etasjene