Hva er styrer i kryssord?

Vi fant 198 synonymer til ordet styrer. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til styrer3 bokstaver
adm
bas
rer
ror
råd
rår
styrer4 bokstaver
boss
grer
ratt
sjef
ting
verk
yrke
styrer5 bokstaver
biler
farer
fares
feier
fyker
fører
gyver
jager
kiler
kuter
leder
leier
leies
loser
løper
masen
maser
piler
raser
råder
stell
suser
tøyer
vesen
styrer6 bokstaver
betror
braker
braser
bråker
driver
etater
greier
herjer
kjaser
kjører
komtur
kusker
larmer
makter
mester
ordner
paleet
pynter
ramler
ratter
regent
regier
reiser
rektor
renner
retten
rumler
rydder
seiler
setter
sjauer
sovjet
spaker
stilla
ståker
støyer
sykler
tinget
tumler
tøyler
verber
verbet
verker
verket
styrer7 bokstaver
anfører
befaler
bringer
elevråd
formann
hersker
huserer
mestrer
regimer
skaffer
skalter
skjener
stikker
stiller
stillet
stormer
stryker
strykes
svinger
vesener
styrer8 bokstaver
avgjører
avvikler
bestyrer
besørger
bukserer
bukseres
forestår
geleider
halloier
kabinett
ledelser
påvirker
regjerer
rår over
skjøtter
sovjeter
sprenger
stillest
står for
veileder
verbumet
styrer9 bokstaver
anbefaler
avslutter
befordrer
behersker
bestemmer
dirigerer
dominerer
forvalter
framfører
fremfører
håndterer
navigatør
navigerer
presidier
rettleder
romsterer
styringer
styrer10 bokstaver
disponerer
fastsetter
herjer med
høvedsmann
kabinetter
kommandoer
kontroller
manøvrerer
ordner opp
presiderer
regimenter
regisserer
riksstyrer
råder over
råderetter
skoleleder
styrer11 bokstaver
bestyrelser
direksjoner
kommanderer
myndigheter
regjeringer
steller med
sykkeldeler
verdibegrep
verksmester
styrer12 bokstaver
arbeidsgiver
arbeidsleder
befaler over
decemvirater
hersker over
holder leven
kontrollerer
styringsverk
styrer13 bokstaver
administrator
administrerer
er herre over
forvaltninger
godsforvalter
går i spissen
presidentskap
regjerer over
styrer14 bokstaver
arbeidsformann
bestemmer over
driftsbestyrer
holder i tømme
styringsverker
står i spissen
styrer15 bokstaver
barnehagestyrer
presidentskaper
presiderer over
styrer16 bokstaver
administrasjoner
representantskap
rådsforsamlinger
styrer17 bokstaver
guddommelig vesen
går i spissen for
styreinnretninger
styrer18 bokstaver
representantskaper
står i spissen for
universitetsrektor