Hva er kontrollerer i kryssord?

Vi fant 65 synonymer til ordet kontrollerer. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til kontrollerer5 bokstaver
påser
tøyer
kontrollerer6 bokstaver
kjører
prøver
retten
retter
siktet
styrer
tester
tilser
tumler
tøyler
verbet
kontrollerer7 bokstaver
avveier
befarer
mestrer
sjekker
kontrollerer8 bokstaver
etterser
forhører
gransker
går over
har makt
justerer
mønstrer
oppdager
ransaker
rår over
verbumet
kontrollerer9 bokstaver
adapterer
behersker
dominerer
Finteller
forandrer
forbedrer
forvalter
håndterer
overveier
overvåker
regulerer
reviderer
ser etter
visiterer
kontrollerer10 bokstaver
besiktiger
gjennomgår
inspiserer
kalibrerer
korrigerer
omarbeider
råder over
sensurerer
undersøker
kontrollerer11 bokstaver
etterprøver
fjernstyrer
koordinerer
kontrollerer12 bokstaver
akkommoderer
etterforsker
hersker over
kontrollerer13 bokstaver
administrerer
regjerer over
kontrollerer14 bokstaver
akklimatiserer
bestemmer over
har tilsyn med
holder i tømme
kontrollerer17 bokstaver
har kontroll over
kontrollerer19 bokstaver
har kontrollen over