Hva er skader i kryssord?

Vi fant 569 synonymer til ordet skader. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til skader3 bokstaver
men
rip
sår
tap
våa
skader4 bokstaver
bitt
fall
feil
hogg
hugg
kikk
kink
kutt
mein
rift
ripa
risp
skar
skår
slag
slåa
slår
slås
støt
såre
tjon
vara
verb
våen
våer
skader5 bokstaver
brekk
brott
brudd
etser
etses
guden
guder
knekk
lasta
lyter
lytes
lytet
mener
menet
minus
nauer
naues
onder
ondet
revna
rifta
ripen
riper
ripes
ripet
råten
råter
slåen
slåer
slåes
snitt
stier
sties
stikk
svier
sårer
såres
såret
tapet
tærer
tæres
ugagn
uhell
varen
varer
vares
våden
våder
åverk
skader6 bokstaver
bittet
bruker
brukes
bulken
bulker
bulkes
fallen
faller
fallet
feilen
flenga
forlis
gnager
gnages
havari
herper
herpes
hogget
holder
holdes
hugget
kikken
kikket
kinken
kinker
kinket
kuttet
lasten
laster
meinet
revnen
revner
revnes
riften
rifter
rispet
ruinen
ruiner
skrubb
skåren
skårer
skåret
slaget
støter
støtes
støtet
tjonet
trauma
ulempa
ulykka
verber
verbet
åsynja
skader7 bokstaver
avbrekk
avbrott
avbrudd
banesår
bittsår
brekket
brester
bristen
brister
brottet
bruddet
defekte
flengen
flenger
flenges
forderv
forfall
forgjør
forslår
forslås
forstua
gnagsår
gudinna
haibitt
knekken
knekker
knekkes
knekket
krasjer
krasjes
kvester
kvestes
lederer
lårhøna
mangler
minuser
minuset
pletter
plettes
raderer
raserer
raseres
skognag
skramma
småkutt
snitten
snittet
stikket
støyten
støyter
svekker
svekkes
traumer
traumet
ugagnet
uhellet
ulempen
ulemper
ulykken
ulykker
utarven
utarver
åsynjen
åsynjer
åverket
skader8 bokstaver
angriper
angripes
armbrudd
bederver
bederves
benbrudd
brannsår
defekten
defekter
fallitte
forliset
forslåes
forstuen
forstuer
forstues
gudinnen
gudinner
havarier
havariet
knivrisp
kulehull
lesjonen
lesjoner
liggesår
lårhønen
lårhøner
mangelen
molesten
molester
nederlag
pronerer
proneres
ruinerer
ruineres
rupturen
rupturer
skamslår
skamslås
skrammen
skrammer
skrubben
skrubber
skrubbet
skuddsår
skyttere
slår seg
stikksår
svakheta
tilreder
tilredes
traumaer
traumaet
treråten
treråter
tærer på
tørråten
tørråter
ugunsten
ugunster
vansirer
vansires
verbumet
vådeverk
øksehogg
øksehugg
skader9 bokstaver
avbrekket
avbrottet
avbruddet
banesåret
beinbrudd
blesserer
blåmerker
blåmerket
blåveisen
blåveiser
delskader
erosjonen
erosjoner
fallitten
fallitter
forbruker
forbrukes
forderver
forderves
fordervet
forfallet
forfryser
forfryses
forgifter
forgiftes
forgjøres
forpester
forpestes
forringer
forringes
fortreden
fortreder
frakturen
frakturer
gnagsåret
helseslår
helseslås
hjemsøker
hjemsøkes
isbrannen
isbranner
kneskaden
kneskader
lemlester
lemlestes
musearmen
musearmer
overlasta
prolapsen
prolapser
skambiter
skambites
skamferer
skamferes
skamslåes
skavanken
skavanker
skiløpere
skognaget
skrubbsår
skytteren
skytterer
streifsår
svakheten
svakheter
sårskaden
sårskader
toppbrekk
ødelegger
ødelegges
skader10 bokstaver
akselbrudd
ankelbrudd
armbruddet
benbruddet
beskadiger
beskadiges
bilulykker
bitemerker
brannsåret
brekkasjen
brekkasjer
disfavøren
disfavører
etseskaden
etseskader
forbrenner
forbrennes
forkvakler
forkvakles
forstuinga
forulemper
forulempes
helseslåes
herpeserer
herpeseres
kulehuller
kulehullet
kuttskaden
kuttskader
kvestelsen
kvestelser
larmskaden
larmskader
liggesåret
lynnedslag
mishandler
mishandles
molesterer
molesteres
nederlaget
overkjører
overkjøres
overlasten
overlaster
ramponerer
ramponeres
ruineringa
ryggskaden
ryggskader
råteskaden
råteskader
senestrekk
skiløperen
skiløperer
skogskaden
skogskader
skuddsåret
skyggesida
slagskaden
slagskader
støyskaden
støyskader
vevsskaden
vevsskader
vådeverker
vådeverket
whiplashen
whiplasher
øksehogget
øksehugget
øydelegger
øydelegges
skader11 bokstaver
ankelskaden
ankelskader
beinbruddet
blomkålører
blomkåløret
forstuingen
forstuinger
forstuvinga
ildebrannen
ildebranner
infeksjonen
infeksjoner
korrumperer
korrumperes
kraniebrudd
krigsskaden
krigsskader
luksasjonen
luksasjoner
lungeskaden
lungeskader
motorhavari
naturskaden
naturskader
oppløsninga
oppløysinga
punkteringa
ruineringen
ruineringer
sagnfiguren
sagnfigurer
sammenbrott
sammenbrudd
sjokkskaden
sjokkskader
sjokkskades
skadeskyter
skadeskytes
skamferinga
skamfilinga
skrubbsåret
skyggesiden
skyggesider
streifsåret
tennisarmen
tennisarmer
toppbrekket
undergraver
undergraves
vanlagnaden
vanlagnader
vanskjebnen
vanskjebner
skader12 bokstaver
forbrenninga
fordervelsen
fordervelser
forfrysninga
forgiftninga
forkvaklinga
forringelsen
forringelser
forstuvingen
forstuvinger
forvridninga
legemsskaden
legemsskader
lynnedslaget
lårbensbrudd
lårhalsbrudd
maltrakterer
maltrakteres
maskinhavari
molesteringa
muskelskaden
muskelskader
nakkeslengen
nakkeslenger
oppløsningen
oppløsninger
oppløysingen
oppløysinger
personskaden
personskader
punkteringen
punkteringer
ramponeringa
senestrekken
senestrekker
senestrekket
skamferingen
skamferinger
skamfilingen
skamfilinger
stråleskaden
stråleskader
tennisalbuen
tennisalbuer
ødeleggelsen
ødeleggelser
øydelegginga
skader13 bokstaver
arbeidsulykka
avlingsskaden
avlingsskader
beskadigelsen
beskadigelser
forbrenningen
forbrenninger
fordervetheta
forfrysningen
forfrysninger
forgiftningen
forgiftninger
forkvaklingen
forkvaklinger
forvridningen
forvridninger
grunnstøtinga
hørselsskaden
hørselsskader
kraniebruddet
lårbeinsbrudd
molesteringen
molesteringer
motorhavarier
motorhavariet
ramponeringen
ramponeringer
ribbeinsbrudd
sammenbrottet
sammenbruddet
øydeleggingen
øydelegginger
skader14 bokstaver
arbeidsulykken
arbeidsulykker
fordervetheten
fordervetheter
grunnstøtingen
grunnstøtinger
korsbåndskaden
korsbåndskader
leddbåndskaden
leddbåndskader
lårbensbruddet
lårhalsbruddet
maskinhavarier
maskinhavariet
skiveprolapsen
skiveprolapser
underarmsbrudd
skader15 bokstaver
bjørnetjenesten
bjørnetjenester
hjernerystelsen
hjernerystelser
kragebeinsbrudd
lårbeinsbruddet
ribbeinsbruddet
ufullkommenheta
skader16 bokstaver
kollisjonsskaden
kollisjonsskader
ufullkommenheten
ufullkommenheter
underarmsbruddet
skader17 bokstaver
kragebeinsbruddet
skader19 bokstaver
legemsbeskadigelsen
legemsbeskadigelser