Hva er feil i kryssord?

Vi fant 307 synonymer til ordet feil. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til feil3 bokstaver
and
bom
Bug
ebb
gal
lus
men
mis
mål
feil4 bokstaver
aber
avta
bugs
bukk
faut
fælt
gale
galt
hake
koma
last
lyte
mein
mink
MIS-
miss
onde
ondt
rått
synd
synk
vank
ødte
feil5 bokstaver
abere
avtok
avvik
brest
brist
brøde
brøst
ender
error
falsk
glepp
glipp
haker
klikk
kluss
lyter
minus
onder
plett
revne
skade
slemt
spiss
stygt
svikt
tabbe
unote
urett
usant
uting
uvane
veile
vitia
vrang
feil6 bokstaver
bakdel
blemme
brøler
daddel
defekt
dumhet
ebb ut
errata
fadese
fiasko
flause
galter
infamt
lapsus
lasten
laster
mangel
mistak
skaden
skader
skades
synder
tabber
uegnet
ugreit
ulempe
unoter
urette
uvaner
vanske
vitium
vitiøs
vrangt
feil7 bokstaver
avviket
bakside
blooper
blunder
bommert
brester
brister
bryllup
brølere
endring
erratum
fadeser
flauser
fotfeil
glemsel
grusomt
hemming
i veien
ikke nå
inkurie
klikken
klikker
klikket
mangler
minuser
misferd
misgrep
misstak
offside
pletter
sjofelt
skavank
småfeil
svakhet
ufordel
ulemper
ulikhet
ulovlig
uriktig
vansken
vansker
varians
vitiøse
vitiøst
feil8 bokstaver
blamasje
bloopere
blundere
bomskudd
defekter
diabolsk
djevelsk
drawback
dumheter
feilgrep
feilsteg
forkjært
handicap
handikap
inkurier
kodefeil
lapsuser
skivebom
smørebom
ufølsomt
ukorrekt
vemmelig
feil9 bokstaver
bommerter
byggefeil
divergens
egoistisk
feilaktig
feilskjær
feiltrinn
feiltrykk
fiaskoene
forfeilet
forgåelse
forseelse
fryktelig
gå fem på
horribelt
ikke rett
magaplask
mageplask
mankemang
mankement
maveplask
overtramp
plotthull
regnefeil
sadistisk
servefeil
skavanker
solecisme
solesisme
soløsisme
startfeil
startmiss
stavefeil
svakheter
syndighet
tastefeil
traulisme
trykkfeil
uortodoks
variasjon
feil10 bokstaver
forbytting
forgåelser
forseelser
handikaper
hjertefeil
hjerteløst
hjerterått
lastefullt
mistolking
mistydning
misvisende
skjødesynd
skrivefeil
skyggeside
slurvefeil
feil11 bokstaver
anakronisme
depravasjon
dobbeltfeil
feilpasning
feiltagelse
feiltakelse
feiltydning
fordervelse
forferdelig
forsyndelse
forveksling
grammatikal
ikke riktig
keepertabbe
kjempetabbe
misdannelse
misforstått
misgjerning
mistolkning
overledning
programfeil
skyggesider
startgalopp
syndigheter
ugrammatisk
villfarelse
feil12 bokstaver
begynnerfeil
daddelverdig
donatbommert
feiltagelser
feiltolkning
forbyttinger
forglemmelse
forglømmelse
generaltabbe
kardinalfeil
kortslutning
lastefullhet
mistydninger
nederdrektig
skrøpelighet
sleivpasning
språkbommert
unøyaktighet
villfarelser
feil13 bokstaver
anakronistisk
depravasjoner
disfigurasjon
feiltydninger
forvekslinger
generaltabber
lapsus calami
misforståelse
misgjerninger
misoppfatning
mistolkninger
ondskapsfullt
vrangslutning
feil14 bokstaver
erindringsfeil
feilnavigering
feiltolkninger
kan boligen ha
kapitalbommert
lapsus linguae
lastefullheter
misforståelser
skrøpeligheter
summeringsfeil
ufullkommenhet
ugrammatikalsk
feil15 bokstaver
dårlig egenskap
misoppfatninger
produksjonsfeil
sikkerhetsglipp
skjønnhetsplett
feil16 bokstaver
fabrikasjonsfeil
overmedisinering
ufullkommenheter
uriktig handling
feil17 bokstaver
konstruksjonsfeil
samvittighetsløst
skjønnhetspletter
feil19 bokstaver
ikke bra i kryssord
saksbehandlingsfeil
uriktige handlinger
feil21 bokstaver
funksjonsforstyrrelse
feil25 bokstaver
villfarelseerindringsfeil