Hva er skades i kryssord?

Vi fant 304 synonymer til ordet skades. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til skades3 bokstaver
men
rip
sår
tap
skades4 bokstaver
bitt
fall
feil
hogg
hugg
kikk
kink
kutt
mein
risp
skår
slag
slås
støt
såre
sårs
taps
tjon
verb
våer
skades5 bokstaver
brekk
brott
brudd
etses
falls
feils
guder
huggs
knekk
kutts
lyter
lytes
mener
minus
naues
onder
ondes
riper
ripes
ruins
råter
skårs
slags
slåer
slåes
snitt
sties
stikk
støts
såres
tæres
ugagn
uhell
varer
vares
våder
vådes
åverk
skades6 bokstaver
brekks
brests
brists
brotts
brudds
brukes
bulker
bulkes
faller
forlis
gnages
havari
herpes
holdes
kinker
laster
minus'
revner
revnes
rifter
rispes
ruiner
skrubb
skårer
snitts
stikks
støtes
støyts
trauma
ugagns
uhells
verber
skades7 bokstaver
avbrekk
avbrott
avbrudd
banesår
brister
defekte
flenger
flenges
forderv
forfall
forlis'
forslås
gnagsår
havaris
knekker
knekkes
krasjes
kvestes
lederes
lesjons
mangels
mangler
minuser
molests
plettes
raseres
skognag
skrubbs
støyter
svekkes
traumer
traumes
ulemper
ulempes
ulykker
ulykkes
utarver
åsynjer
skades8 bokstaver
angripes
armbrudd
bederves
benbrudd
brannsår
defekter
fallitte
forslåes
forstuer
forstues
gudinner
havarier
kulehull
lesjoner
liggesår
lårhøner
molester
nederlag
proneres
ruineres
rupturer
skamslås
skrammer
skrubber
skuddsår
skyttere
tilredes
traumaer
treråter
tørråter
ugunster
vansires
vådeverk
øksehogg
øksehugg
skades9 bokstaver
beinbrudd
blåmerker
blåveiser
erosjoner
fallitter
forbrukes
forderves
forfryses
forgiftes
forgjøres
forpestes
forringes
fortreder
frakturer
helseslås
hjemsøkes
isbranner
kneskader
lemlestes
musearmer
prolapser
skambites
skamferes
skamslåes
skavanker
skiløpere
skrubbsår
skytterer
streifsår
svakheter
sårskader
toppbrekk
ødelegges
skades10 bokstaver
beskadiges
brekkasjer
disfavører
etseskader
forbrennes
forkvakles
forulempes
helseslåes
herpeseres
kulehuller
kuttskader
kvestelser
larmskader
lynnedslag
mishandles
molesteres
overkjøres
overlaster
ramponeres
ryggskader
råteskader
senestrekk
skiløperer
skogskader
slagskader
støyskader
vevsskader
vådeverker
whiplasher
øydelegges
skades11 bokstaver
ankelskader
blomkålører
forstuinger
ildebranner
infeksjoner
korrumperes
kraniebrudd
krigsskader
luksasjoner
lungeskader
motorhavari
naturskader
ruineringer
sagnfigurer
sammenbrott
sammenbrudd
sjokkskader
sjokkskades
skadeskytes
skyggesider
tennisarmer
undergraves
vanlagnader
vanskjebner
skades12 bokstaver
fordervelser
forringelser
forstuvinger
legemsskader
lårbensbrudd
lårhalsbrudd
maltrakteres
maskinhavari
muskelskader
nakkeslenger
oppløsninger
oppløysinger
personskader
punkteringer
sammenbrudds
senestrekker
skamferinger
skamfilinger
stråleskader
tennisalbuer
ødeleggelser
skades13 bokstaver
avlingsskader
beskadigelser
forbrenninger
forfrysninger
forgiftninger
forkvaklinger
forvridninger
hørselsskader
lårbeinsbrudd
molesteringer
motorhavarier
ramponeringer
ribbeinsbrudd
øydelegginger
skades14 bokstaver
arbeidsulykker
fordervetheter
grunnstøtinger
korsbåndskader
leddbåndskader
maskinhavarier
skiveprolapser
underarmsbrudd
skades15 bokstaver
bjørnetjenester
hjernerystelser
kragebeinsbrudd
skades16 bokstaver
kollisjonsskader
ufullkommenheter
skades19 bokstaver
legemsbeskadigelser
skades24 bokstaver
tredjegradsforbrenninger