Hva er kalkulere i kryssord?

Vi fant 43 synonymer til ordet kalkulere. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til kalkulere4 bokstaver
måle
time
kalkulere5 bokstaver
anslå
oppgi
regne
rekne
sette
taime
tippe
kalkulere6 bokstaver
addere
avmåle
gjette
kubere
spå om
kalkulere7 bokstaver
ansette
bedømme
beregne
berekne
omregne
utregne
vurdere
kalkulere8 bokstaver
estimere
overveie
regne ut
rekne ut
skissere
kalkulere9 bokstaver
disponere
planlegge
regne med
tallfeste
kalkulere11 bokstaver
budsjettere
tenke etter
kalkulere12 bokstaver
dimensjonere
forutberegne
innkalkulere
kvantifisere
sette mål på
kalkulere14 bokstaver
utgiftsberegne
vurdereansette
kalkulere15 bokstaver
kostnadsberegne
kalkulere16 bokstaver
ta i betraktning
kalkulere17 bokstaver
gjøre et overslag
legge sammen tall