Hva er oppgi i kryssord?

Vi fant 224 synonymer til ordet oppgi. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til oppgi2 bokstaver
si
oppgi3 bokstaver
løs
røp
Vik
oppgi4 bokstaver
angi
avgi
begi
bety
evre
Grue
hevd
krev
løse
meld
mist
måle
nevn
ofre
rømm
røpe
time
vike
åpne
oppgi5 bokstaver
anfør
anslå
avlys
avstå
avtre
bryte
dropp
flykt
frabe
gå av
hevde
kreve
la gå
løyse
melde
miste
nevne
påstå
rømme
siter
slipp
stans
taime
oppgi6 bokstaver
anføre
anmeld
avblås
avlyse
avmåle
bemerk
beregn
citere
droppe
erklær
flykte
forlat
forsak
fratre
fravik
gi opp
gå fra
meddel
opplys
overgi
prisgi
si fra
sitere
sleppe
slippe
spå om
stanse
varsku
varsle
oppgi7 bokstaver
anmelde
ansette
avblåse
avskriv
bedømme
bemerke
beregne
berekne
erklære
fastslå
forfekt
forkast
forklar
forlang
forlate
forsage
forsake
forsvar
fortell
frafall
fravike
gi tapt
henlegg
kutt ut
la fare
la vere
la være
legg av
meddele
nedlegg
opplyse
overlat
resymer
saksøke
utregne
vurdere
oppgi8 bokstaver
annuller
avskrive
avsverge
estimere
fasthold
forfekte
forkaste
forklare
forlange
forsvare
forsvinn
fortelle
frafalle
fremføre
fremhold
henlegge
hoppe av
innstill
kjæremål
kutte ut
la falle
legge av
meld fra
nedlegge
nekt deg
overlate
overveie
postuler
regne ut
resigner
resymere
rømm fra
oppgi9 bokstaver
annullere
avstå fra
bli borte
desistere
disponere
etterlate
fastholde
flytt fra
forsvinne
framholde
frasi seg
fremholde
gi avkall
innstille
kalkulere
kanseller
kapituler
konstater
kunngjøre
melde fra
mønstr av
nekte seg
planlegge
postulere
rapporter
regne med
renonsere
resignere
rømme fra
skrinlegg
sleppe på
slippe på
slutt med
tallfeste
trekk deg
underrett
oppgi10 bokstaver
abandonere
flytte fra
fremstille
kansellere
kapitulere
konstatere
mønstr fra
mønstre av
rapportere
skrinlegge
slutte med
spesifiser
stille opp
trekke seg
underrette
oppgi11 bokstaver
bekjentgjør
betakke seg
gi på båten
gi slepp på
gi slipp på
gå bort fra
mønstre fra
slå fra deg
slå fra seg
spesifisere
tenke etter
tilkjennegi
oppgi12 bokstaver
bekjentgjøre
derelinkvere
dimensjonere
forutberegne
gi avkall på
horismografi
kvantifisere
melde fra om
renonsere på
oppgi13 bokstaver
offentliggjør
si farvel til
oppgi14 bokstaver
legge på hylla
offentliggjøre
oppgi15 bokstaver
gjøre gjeldende
oppgi16 bokstaver
ta i betraktning
venne seg av med
oppgi17 bokstaver
gjøre et overslag
oppgi24 bokstaver
skyte en hvit pinn etter